Projekti za izboljševanje učinkovite rabe energije (URE) in uvajanja obnovljivih virov energije (OVE) dobivajo vse pomembnejše mesto tudi v načrtih slovenskih občin, ki si prizadevajo za izboljšanje energetske učinkovitosti na različnih področjih. Ob tem se zaradi pomanjkanja sredstev in nepoznavanja mehanizmov za pridobivanje sredstev za sofinanciranje, pomanjkanja znanja, izkušenj in ustreznih kadrov ter slabih spodbud države vse prepogosto srečujejo s težavami, zaradi česar so nastajajoči in obstoječi projekti le redko zastavljeni strateško in celovito.

Da bi preverili trenutno stanje in predstavili že izvedene projekte na področju URE in OVE v slovenskih občinah, osvetlili težave, s katerimi se srečujejo investitorji, povezali potencialne ponudnike opreme, investitorje in uporabnike ter s tem občine spodbudili k aktivnejšemu izvajanju projektov, je portal Energetika.NET pripravil natečaj za energetsko najučinkovitejšo občino.

Projekt z imenom En.občina 010 (Energetsko najbolj učinkovita občina leta 2010) se je začel 28. junija z izidom razpisa. Namenjen je slovenskim občinam, ki se zavedajo pomena in potenciala energetsko učinkovitega ravnanja ter v tem vidijo priložnost za zmanjšanje stroškov za energente, nove poslovne priložnosti in izboljšanje življenjskega standarda občanov, pa tudi lokalnim energetskim agencijam in podjetjem, ki v sodelovanju z občinami ali energetskimi agencijami pripravljajo projekte na tem področju.

Razpis En.občina 010 bo odprt do 25. avgusta, sredi septembra pa bo v okviru celodnevnega izobraževalnega dogodka tudi svečana podelitev prve nagrade za energetsko najbolj učinkovito slovensko občino. Več o projektu in razpisno dokumentacijo najdete na www.energetika.net/enobcina010.

Tatjana Šeneker, Energetika.NET