Eno od področij prizadevanj za manjši vpliv človeka na okolje je tudi razsvetljava, za katero v svetu porabimo kar 19 odstotkov vse električne energije, medtem ko znaša v Evropski uniji njen delež v skupni porabi 14 odstotkov. Evropska unija želi ta delež do leta 2016 znižati na 9 odstotkov, k čemur naj bi pripomogla tudi zamenjava klasičnih žarnic z varčnimi sijalkami. Še več pa na tem področju obeta hitro razvijajoča se LED (light emitting diodes) tehnologija, ki že omogoča primerno ureditev tako ambientalne kot delovne razsvetljave.

Avstrijsko podjetje Zumtobel, ki ima svojo mrežo razpredeno domala po vsem svetu, je svoje dosežke pri iskanju energetsko učinkovitih svetlobnih rešitvah predstavilo v začetku marca v Cankarjevem domu. Že več kot 50 let razvijajo sodelovanje med svetlobo in arhitekturo, da bi zagotovili čim ugodnejše pogoje za delo, sprostitev, počitek in estetiko. Posebno pozornost namenjajo raziskovanju boljšega energijska izkoristka svetil, v zadnjem času predvsem na področju LED svetlobnega vira, kjer njihove svetilke poleg visokih izkoristkov dosegajo tudi faktor barvne razpoznavnosti nad 90 odstotkov. Krmiljenje razsvetljave z merjenjem dnevne svetlobe ter svetilke z višjim izkoristkom zagotavljajo boljšo svetlobo kot standardne rešitve z uporabo enakih svetlobnih virov.

Zato je vse pozornosti vreden njihov program svetilk dim2save, ki omogočajo aktivno krmiljenje razsvetljave. Svetilke s komponentami dim2save so enostavne za namestitev in zagotavljajo opazen prihranek električne energije, bodisi s standardnim tipalom bodisi s sistemom krmiljenja dimlite. Na voljo je več kot 900 različnih svetilk dim2save za optimizacijo zatemnilnih in s tem energijsko učinkovitih svetlobnih rešitev na vseh področjih.
Svetilke s komponentami dim2save so sicer nekoliko dražje kot svetilke s tradicionalnimi elektronskimi predstikalnimi napravami, vendar s senzorji za krmiljenje v odvisnosti od dnevne svetlobe in prisotnosti oseb v prostorih zagotavljajo visok prihranek. Že z ročnimi zatemnilnimi elektronskimi predstikalnimi napravami je mogoče prihraniti do 30 odstotkov energije v primerjavi z elektronskimi predstikalnimi napravami brez regulacije. Z razširitvijo s senzorji prisotnosti in krmiljenjem v odvisnosti od dnevne svetlobe ta vrednost doseže visokih 70 odstotkov! To pa je še kako pomembno za »green building« – za zeleno, ekološko usmerjeno gradnjo ...