Kot solastnik stanovanja imate zakonito predkupno pravico. To pomeni, da vas je sestra dolžna o nameravani prodaji stanovanja obvestiti ter vam obenem sporočiti pogoje prodaje (predvsem ceno stanovanja) in vam ponuditi, da stanovanje kupite pod enakimi pogoji.

Predkupno pravico pa lahko uveljavljate tako, da sestro najkasneje v 30 dneh po prejemu njenega obvestila o prodaji stanovanja na zanesljiv način obvestite, da jo boste izkoristili (najbolje s priporočenim pismom). Hkrati z izjavo (obvestilom), da kupujete stanovanje, morate plačati tudi kupnino ali pa jo položiti pri sodišču.

Vprašanje 2:

Predkupnemu upravičencu sem poslal obvestilo, da nameravam prodati del stanovanjske hiše, a od njega nisem dobil nobenega odgovora – torej niti da namerava kupiti nepremičnino niti da tega ne bo storil. Zdaj me zanima, ali sem svojo zavezo glede obvestila izpolnil (priporočeno s povratnico sem poslal izjavo, v skladu s katero se odpoveduje predkupni pravici) in ali lahko brez skrbi prodam nepremičnino tretjemu?

Da, svojo zavezo ste izpolnili. Če ste predkupnemu upravičencu poslali v podpis priporočeno s povratnico izjavo, v skladu s katero se odpoveduje predkupni pravici na omenjeni nepremičnini, pa v nadaljnjih 30 dneh od njega niste prejeli povratnice, velja, da je njegova predkupna pravica ugasnila, za vas pa se šteje, da ste svoje obveznosti po zakonu izpolnili. Če ste tako ravnali, potem po mojem mnenju ne morete trpeti nobenih škodljivih posledic, ki bi lahko prišle s strani predkupnega upravičenca (denimo, da bi dosegel razveljavitev kupoprodajne pogodbe zaradi kršitve predkupne pravice).

Mag. Boštjan J. Turk