Stanovanjske stavbe imajo ponavadi vgrajene naslednje sisteme: sončne zbiralnike, kot podporo konvencionalnemu načinu ogrevanja ali toplotne črpalke, ki črpajo energijo iz okolja.

Sončni zbiralniki

Sistem ogrevanja s pomočjo sonca uporablja poleg zbiralnikov še dodatne dele, ki jih potrebujemo za delovanje sistema. Med drugim zbirni rezervoar, črpalko in sistem za reguliranje temperature. Solarno ogrevanje pitne vode zavzema glede na konvencionalni sistem ogrevanja od 50- do 60-odstotni delež. Sončna energija, gledano z ekonomskega vidika, lahko gospodinjstvu prinese kar velik odstotek energije.

Toplotne črpalke

Pomanjkljivost sončnih sistemov je, da energije skoraj ne moremo shraniti na zalogo. Ta problem so dobro rešile toplotne črpalke, ki energijo pridobivajo iz zemlje in podzemnih voda. Toplotna črpalka je ekološko najbolj prijazen in energetsko najcenejši način segrevanja pitne vode. Toplotne črpalke nadomeščajo kotle, poganja pa jih elektrika.

Biomasa

Uporaba biomase za ogrevanje je najstarejši način pridobivanja energije v zgodovini človeštva. Izgorevanje biomase je pravzaprav pretvorba biokemične energije v toplotno in predstavlja posredno porabo sončne energije.

Les je osnova toplotnega segrevanja z biomaso. Majhni koščki stisnjenih lesnih odpadkov, pelete, veljajo za okoljsko neoporečno gorivo in omogočajo popolnoma avtomatizirano zgorevanje. S tega vidika so idealna kurjava.

Bioplin

Tudi bioplin se vse pogosteje uporablja, predvsem v poljedelstvu. Nastaja s pomočjo zraka, ki pospešuje izgorevanje organskih odpadkov: smeti, mulja in podobnih snovi.

Sončna energija, toplota iz zraka in zemlje ter bioplin so alternativni nosilci energije za ogrevanje prostorov in tople vode. Zelo dobrodošlo je, da tovrstne načine ogrevanja vse pogosteje podpirajo tudi vladni programi po vsem svetu.