»Sprašujemo se, zakaj nas pestijo različne težave, ne pomislimo pa, da se vzrok pogosto skriva prav doma – v spalnici,« za začetek pove moj sogovornik Roman Svetlin, direktor podjetja Altera. »Med spanjem je v določenih primerih naše telo izraziteje izpostavljeno nenehnim sevanjem podvodnih tokov, hartmanove mreže in elektrosmog sevanjem. V predelih telesa ali organih, kjer poteka negativno sevanje, lahko nastajajo težave in blokade energetskih pretokov. To pomeni, da določen organ ne dobi več dovolj energije in zato začne obolevati.«

Kako občutimo sevanja?

»Sevanja so nevidna in brez vonja, ne da se jih prijeti in so zato skriti sovražniki zdravja. Lahko pa jih izmerimo s pomočjo inštrumentov.«

Kaj nam lahko poveste o njihovih škodljivih učinkih?
 

"Že ugledni zeliščar Rudolf Breuss, ki je pomagal številnim ljudem (ozdravil je več kot 45.000 rakavih bolnikov), je v svoji knjigi Zdravljenje raka in levkemije (42-dnevni post) zapisal, da nobena terapija ni učinkovita, če človek spi na področju škodljivih zemeljskih sevanj. V svoji bogati zdraviteljski praksi je ugotovil, da je pri večini ljudi, ki jih je zdravil in so zboleli za hujšimi obolenji, težava v tem, da so ležali na področju vodnih in zemeljskih križev sevanja, kar so z meritvami potrdili tudi radiestezisti.«

Kakšne so pogoste težave nepravilnih položajev ležišč?

»Lahko se pojavijo motnje spanja, zlasti med 2. in 4. uro zjutraj, glavoboli (tudi jutranji), prehladi, alergije, težave z dihali, nogami, sklepi in hrbtenico, motnje krvnega obtoka (mrzle noge, roke, krči), depresije in bolečine v določenih predelih telesa. Opažamo, da različno sevanje različno vpliva na človeka. Določena sevanja vplivajo v prvi vrsti na spanje, druga pa na žleze in organe.«

Kaj ugotovimo s pregledom sevanj v spalnici?

»Preventivni pregled spalnice je pomemben zato, ker lahko s strokovnimi meritvami zelo natančno ugotovimo vrsto in lokacijo sevanja ter posledično možne vzroke za težave in bolezni.«

Pri ugotavljanju sevanj uporabljate radiestezijo. Za kaj gre?

»Gre za tehniko, ki jo radiestezist uporablja za merjenje sevanj. Tehnika sloni na ugotavljanju vibracij, pri tem pa si pomaga s pripomočki, kot so nihala in bajalice, v novejšem času pa tudi z elektronskimi detektorji.«

So sevanja vedno le negativna?

»Sevanja so tako pozitivna (blagodejna) kot negativna. Bistvena vloga vpliva sevanj na telo je njihova količina. Predolga izpostavljenost v vsakem primeru pomeni energijsko neravnovesje, kar običajno vodi k težavam in boleznim.«

Od kod najpogosteje izvirajo negativna sevanja?

»Najpogostejša sevanja izvirajo iz zemlje.«

Kako poteka ugotavljanje negativnega sevanja?

»Vsako sevanje ima določeno negativno ali pozitivno vibracijo, ki jo radiestezist ugotovi s pomočjo instrumentov. Na podlagi izmerjenega izdelamo skico sevanj prostora. Če gre za spalnico, lahko hkrati na podlagi lege postelje ugotovimo tudi morebitne težave in bolezni posamezne osebe in tako tudi

Kaj pa, ko ne moremo premakniti postelje v najugodnejši položaj?

»V teh primerih uporabimo sredstva za nevtralizacijo sevanj.«

Čemu se moramo ogniti, ko izbiramo svoj nov dom ali pisarno?

»Najprej je treba izmeriti sevanja. Če je le mogoče, se moramo izogniti vodnim tokovom v predelih, kjer bo spalnica ali pisarna.«