Najbrž dvomov pri odločitvi o osnovnem ogrevanju ni. To je ponavadi centralna napeljava z radiatorji ali talnim razvodom z uporabo kotla na kurilno olje ali zemeljski plin, sončnih celic, toplotne črpalke … Značilnost teh sistemov je, da za svoje delovanje nujno potrebujejo električno energijo. Seveda potrebujemo tudi možnost ogrevanja, ki je neodvisno od električne energije. Prepričanje, da želimo zgraditi peč ali kamin na trda goriva (drva) samo zato, da nam pričara malo romantike ob gledanju ognja, pri tem pa niso pomembne ogrevalne in akumulacijske sposobnosti peči, je zgrešeno. Pravilna in preudarna izbira peči na drva je zelo pomembna z vidika izkoristkov in znižanja ogrevalnih stroškov. Če se bomo odločili za gradnjo peči zaradi znižanja ogrevalnih stroškov, pri čemer se ne bomo odrekli ugodju, lahko privarčujemo tudi do 50 odstotkov ali celo več kurilnega olja, zemeljskega plina ipd.

Nedvomno je klasična lončena peč kot vir dodatnega ogrevanja najbolj primerna za stalno ogrevanje, kar pomeni, da jo vzdržujemo toplo ves čas kurilne sezone. Zaradi velike akumulacijske sposobnosti porabi izredno malo drv, je pa skorajda neuporabna v prehodnih obdobjih, ko želimo samo zvečer malo segreti prostore, saj potrebujemo približno uro in pol do dve uri, da peč toliko segrejemo, da lahko oddaja toploto. V kolikor želimo večjo uporabnost tudi v prehodnih obdobjih (jeseni, spomladi), se je smiselno odločiti za toplozračno peč ali kombinirano lončeno peč. Poglejmo, kakšne so značilnosti obeh vrst peči predvsem z vidika uporabnosti v času ogrevalne sezone, akumulacijske sposobnosti in kako so praviloma sestavljene.

Toplozračne peči so praviloma sestavljene iz kaminskega kurišča (vložka), obloge iz pečnic ali drugega mineralnega materiala s sposobnostjo akumulacije toplote ter sistema (kanalov) regulacijskih zračnikov za ogrevanje prostora ali sosednjih prostorov. Obloga ne sme biti iz plinobetona, betona ali kamna, saj so to materiali, ki ne akumulirajo toplote. Pri teh pečeh se ne uporabljajo ventilatorji za prisilno kroženje zraka.

Značilnosti toplozračnih peči so naslednje:

• prostor ogrevajo z naravnim kroženjem zraka (naravni vzgon);
• prostor začnejo segrevati že v 15 do 20 minutah po začetku kurjenja;
• omogočajo segrevanje več sosednjih prostorov (ustrezna regulacija zračnikov);
• ko se izravna temperatura zraka v prostoru, se akumulira toplota v oblogi (zaprti zračniki);
• po prenehanju kurjenja obloga oddaja toploto še približno tri do štiri ure, odvisno od stopnje segretosti.

V toplozračnih pečeh se uporabljajo kurišča s steklenimi vrati, ki se lahko odpirajo na stran ali pa dvižno. Z uporabo kurišč, ki imajo vgrajeno šamotno oblogo, sicer povečamo akumulacijsko sposobnost peči, vendar podaljšamo čas, ki je potreben za začetek oddajanja toplote.

Kombinirane lončene peči so peči, ki so zgrajene v kombiniranem sistemu med klasičnimi lončenimi in toplozračnimi pečmi. Prostor segrevajo kombinirano, in sicer toplozračno (naravni vzgon zraka) ter s sevanjem lončenega dela peči. Sestavljene so iz toplozračnega in klasičnega dela. Toplozračni del vsebuje kaminsko kurišče, oblogo iz pečnic ali iz mineralnega materiala s sposobnostjo akumulacije toplote in sistem zračnih regulatorjev. Klasični del vsebuje sistem šamotnih dimovodnih kanalov in oblogo iz pečnic, lončenih zidakov ali drugih mineralnih materialov s sposobnostjo akumulacije toplote. Oblikovanje klasičnega dela je možno v obliki razgibanega dodatka ali ogrevane klopi z ogrevanim naslonom ali brez njega.

Značilnosti kombinirane lončene peči so naslednje:

• možnost uporabe samo toplozračnega dela (v prehodnih obdobjih) ali v odvisnosti od vremenskih razmer;
• možnost uporabe toplozračnega in klasičnega dela, akumulacija toplote v oblogi toplozračnega dela, začetek ogrevanja prostora že po 15 do 20 minutah;
• možnost ogrevanja več sosednjih prostorov (ustrezna regulacija z zračniki);
• po prenehanju kurjenja obloga toplozračnega dela oddaja toploto še približno tri do štiri ure, obloga klasičnega dela pa približno šest do deset ur, odvisno od stopnje pregretosti.

Enako kot v toplozračnih pečeh se v kombiniranih uporabljajo kaminska kurišča s steklenimi vrati in odpiranjem navzgor ali pa na stran v prostor. Cevi centralne kurjave in grelni kabel v klasičnem delu peči, zlasti če je izveden v obliki ogrevane klopi, omogočajo, da je klop oziroma sedišče toplo tudi takrat, ko nismo pripravljeni kuriti peči.

Pogostokrat se postavlja vprašanje, ali je možno v te peči vgraditi toplovodna kaminska kurišča za centralno kurjavo. Tudi to je možno, vendar je v tem primeru obvezna vgradnja zalogovnika tople vode, sistem pa mora imeti možnost izpraznitve, v kolikor bi prišlo do prekomernega gretja. Po našem mnenju je premišljena izvedba in primerna lokacija kombinirane ali toplozračne peči v hiši ali stanovanju bolj ekonomična in varčna kot kombinacije s centralno kurjavo, pri katerih so nujni tehnični kompromisi med obema sistemoma. Kombinirana in toplozračna peč imata skupno kaminsko kurišče. Na slovenskem trgu zasledimo kar pestro ponudbo kurišč, vendar bi veljalo opozoriti, da pred nakupom preverimo, ali so ta kurišča opremljena s potrebnimi potrdili o skladnosti s standardom SIST EN 13229, CE informacijo in ali imajo vsa potrebna navodila za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje. Obe vrsti peči omogočata tako rekoč neomejeno število oblikovnih kombinacij, seveda ob upoštevanju tehničnih predpisov in pravil pečarske stroke. Pred odločanjem o nakupu ali izgradnji se posvetujte s strokovnjaki pečarske stroke, saj vam bodo svetovali in predlagali najboljšo rešitev z ozirom na vaša pričakovanja.

Peči-Keramika, d.o.o.