Naravno

AGRA bo celovito predstavil hrano ter vse, kar potrebujemo za njeno pridelavo in predelavo. Na ogled in otip bodo najsodobnejši dosežki s področja kmetijske mehanizacije najpomembnejših svetovnih proizvajalcev, stroji in pripomočki s področja gozdarstva, protitočni sistemi, oprema za urejanje okolja, kmetijske gradnje, izdelki za izrabo obnovljivih virov energije, obrtni izdelki, proizvodi s področja prehrane živali in nege rastlin ter semena velikih svetovnih semenskih hiš. Vsebinski poudarek bo na sožitju človeka in narave, ki ga ponuja ekološka in integrirana pridelava.

V pestri ponudbi prehrane in naprav za njeno pripravo bodo še posebej izpostavljeni regionalna živila, regionalne zaščitene specialitete in izdelki, ki dosegajo najvišja priznanja na mednarodnih ocenjevanjih kakovosti mesnin, mlečnih izdelkov, brezalkoholnih pijač in ustekleničenih vod, medu in vina. Projekt Vino Slovenija Gornja Radgona se bo predstavil kot sejem v sejmu.

Mednarodno bodo AGRO krepile skupinske predstavitve tujih držav in regij, strokovno pa institucije, ki krojijo kmetijsko in gospodarsko podobo Slovenije ter so pripravile bogato svetovalno in promocijsko dogajanje.

Razstave živali in rastlin s poudarkom na avtohtonosti

Ob tradicionalnih razstavah govedi, konjev, prašičev, drobnice, malih živali in vzorčnih nasadih rastlinske proizvodnje bo v mednarodnem letu biotske raznovrstnosti zavzemala posebno mesto predstavitev slovenskih avtohtonih pasem živali in rastlinskih vrst v kmetijstvu. Med 11 slovenskimi avtohtonimi pasmami bodo izpostavljeni lipicanci, posavci in slovenska hladnokrvna pasma, cikasta krava, belokranjska, bovška, jezersko-solčavska ovca in istrska pramenka, drežniška koza, krškopoljski prašič, štajerska kokoš ter kranjska čebela. Ves čas sejma bo potekala promocija jedi iz konjskega mesa, govedine, jagnjetine, ovčetine, kozličevine, svinjine, kokoši, kopuna in mlečnih izdelkov.

Razstava avtohtonih rastlin bo predstavila avtohtone, domače in udomačene poljščine, avtohtone trsnice ter avtohtone sadike sadnega drevja. V gozdno-parkovnem nasadu jo bo dopolnila razstava lesov.

Sejem bodo popestrile še predstavitve čebelarstva, malih živali, rib v odprtem ribniku in v akvariju, plazilcev v terarijih ter enodnevna razstava kraških ovčarjev. Razstava Doživimo podeželje bo navedene razstave dopolnjevala s ponudbo regionalnih specialitet, zelišč, aromatskih rastlin ter s predstavitvijo narodnih in krajinskih parkov.

Sejem najboljših izkušenj

Strokovno in politično javnost bo sejem AGRA nagovarjal z aktualnimi posveti, najširši krog obiskovalcev pa privabljal s pestrim poslovnim, stanovskim in družabnim dogajanjem. Potekali bodo revija narodnih noš, 12. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov, pa tekmovanja v plesanju polke, vlečenju vrvi, košnji trave, traktorski rodeo v spretnostno-hitrostni vožnji, nagradna akcija Najtežja in najzanimivejša buča ter zaključek akcije S kmetije za vas. Vabijo srečanja podeželske mladine, sommelierjev, aktualne z nekdanjimi vinskimi kraljicami Slovenije, lastnikov starodobnih traktorjev znamke Steyr, srečanje ob dnevu avstrijske Štajerske...

Na maneži bodo vsakodnevne revije goveje živine, konj in drobnice. Razstave živali bodo spremljale pokušnje jedi iz mesa in mleka. Podelitve nagrad z ocenjevanj kakovosti mlečnih in mesnih izdelkov, medu in brezalkoholnih pijač bodo nadgradile pokušnje na razstavnih prostorih. V vinogradniško-vinarski hali in Vinskem hramu bodo ves čas sejma v pokušnjo vina z ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona. Vinska kraljica Slovenije 2010 Andreja Erzetič pa bo skrbela za pametno druženje mladih z vinom.

Sejemsko dogajanje bodo vsak dan popestrile tematske tržnice, na katerih si bodo lahko obiskovalci ogledali, poskusili in kupili najpristnejše izdelke s podeželja: v soboto bo ekotržnica, v nedeljo tržnica medu in izdelkov iz medu, v ponedeljek, torek in četrtek tržnica Dobrote slovenskih kmetij in v sredo tržnica Podeželje na sejmu.

Poslovni sejemski paket

Sejem AGRA bo dopolnjeval 17. mednarodni sejem embalaže, tehnike pakiranja in logistike INPAK, ki ponuja različne vrste embalaže, materiale, stroje in opremo za njeno izdelavo, skladiščno in označevalno tehnologijo, logistiko ter ravnanje z odpadno embalažo. Nagrajeni embalažni izdelki, ki so se na strokovnem ocenjevanju za slovenski oskar za embalažo izkazali s svojo izvirnostjo, praktičnostjo, inovativnostjo, zaščito vsebine, okolja in človeka, bodo predstavljeni na posebni razstavi v okviru sejma. Obiskovalci si bodo lahko ogledali tudi razstavo Najboljše iz BIO 21, z nagrajenci 21. bienala industrijskega oblikovanja in izborom sodelujočih slovenskih del, ter razstavo embalaže, ki jo je družba Slopak nagradila kot najbolj ekološko.

Podrobnejše informacije na /www.pomurski-sejem.si.