Načrti so za vsako nadstropje drugačni, prostora za vodovodne napeljave pa je malo. Številne cevi v instalacijskih kanalih tečejo preblizu ena drugi, zato cevovodi s toplo vodo, v katerih je stalna temperatura 60 stopinj Celzija, grejejo cevi s hladno vodo. V teh naj bi bilo le 25 stopinj, da se ne more razmnoževati bakterija legionela. Poleg tega je največ instalacijskih oken v središču zgradbe, kjer lahko temperatura zlahka preseže 35 stopinj Celzija.

Regulacijske naprave za cevovode, ki preprečujejo škodo, uporabljajo predvsem v sistemih za oskrbo s toplo vodo. Enako pozornost je treba nameniti tudi hladni vodi. Če se cevi s hladno vodo v stagnacijskih fazah segrejejo, so v njih idealni pogoji za razvoj bakterij, ki uspevajo pri temperaturi od 30 do 45 stopinj.

Načeloma bi vodovodi morali biti razporejeni tako, da se sistemi cevi s hladno in toplo vodo, če je le mogoče, ne bi križali. Tudi predpisana debelina izolacije cevi za hladno vodo, ki preprečuje rosenje, morebiti ne bo preprečila gretja vode in bo potrebna dodatna izolacija. Vodovodne sisteme je zato nujno skrbno načrtovati, da preprečimo takšne težave in dodatne stroške.