Odgovor 1: To pa ne bo držalo. Načelno sicer velja, da lahko upravnik s tretjimi osebami svobodno sklepa pravne posle, seveda pa stanovalcem (etažnim lastnikom) odgovarja za izbiro tretje osebe. Etažni lastniki lahko precej intenzivno vplivate na izbor obrtnikov, saj vam zakon za to ponuja kar nekaj garancij. Tako lahko denimo s pogodbo o opravljanju upravniških storitev določite, da mora upravnik pred sklenitvijo pogodbe s tretjo osebo predlog take pogodbe poslati v vaše soglasje ali v soglasje vašemu nadzornemu odboru.

Druga možnost je, da s pogodbo o opravljanju upravniških storitev določite, da mora upravnik določene pogodbe s tretjimi osebami skleniti z zbiranjem ponudb določenega števila izvajalcev. V tem primeru izbiro najugodnejšega ponudnika opravi vaš predstavnik (ali pa nadzorni odbor) skupaj z upravnikom. V vsakem primeru mora upravnik zbrati najmanj dve ponudbi izvajalcev za dela, ki presegajo 10.000 evrov.

Vprašanje 2: Zanima nas, ali imamo etažni lastniki pravico pregledati pogodbe, ki jih je upravnik sklenil s posameznimi obrtniki.

Odgovor 2: Da. Že na splošno velja, da mora upravnik redno (najmanj pa enkrat letno) o svojem delu poročati lastnikom, če lastniki tako sklenete, pa tudi pogosteje. Prav vsak od lastnikov ima pravico enkrat mesečno vpogledati v pogodbe, ki jih je upravnik sklenil s tretjimi osebami glede poslov obratovanja in vzdrževanja večstanovanjske stavbe. Prav tako lahko lastniki vpogledate tudi v stanje rezervnega sklada.

mag. Boštjan J. Turk