Namen raziskave REUS je ugotoviti in v času spremljati, kako učinkoviti smo Slovenci pri rabi energije in uvajanju obnovljivih virov energije (OVE). Podjetjem in ustanovam raziskava REUS zagotavlja podatke, ki so lahko koristni pri načrtovanju, razvoju, proizvodnji in trženju, predvsem pa pri pozicioniranju in razvijanju odnosov s kupci, odjemalci ter drugimi ključnimi ciljnimi skupinami. Nenazadnje je namen raziskave ugotoviti tudi, ali nam bo uspelo doseči zastavljene cilje v okviru energetske politike Slovenije in izpolniti obljube Evropski skupnosti.

Gospodinjstva imajo najmanj podatkov o kvaliteti izolacije streh in fasad, zanimiv pa je podatek, da ima še skoraj polovica gospodinjstev (42 odstotkov) dvoslojna lesena okna (s 35 odstotki sledijo izolacijska PVC-okna). Med viri ogrevanja so kot najosnovnejši in najstarejši energent najbolj poznana drva (pozna jih 89 odstotkov anketiranih), zaradi pogostosti uporabe in večje medijske pozornosti pa jim sledi kurilno olje (85 odstotkov). Visoko se je uvrstila tudi sončna energija, ki jo kot vir ogrevanja pozna 58 odstotkov anketiranih. Povprečna poraba električne energije v gospodinjstvu znaša 3.513 kWh/leto. Tretjina gospodinjstev (29 odstotkov) porabi več električne energije od povprečja, kot vzrok pa navajajo predvsem večje število naprav ali oseb v gospodinjstvu.

Povprečna starost gospodinjskih naprav je od 5 do 10 let, med njimi pa je približno tretjina varčnejših (skupni deleži gospodinjstev z aparati energijskih razredov A, A+ in A++: sušilni stroj 25 odstotkov, pralni stroj 45 odstotkov, pomivalni stroj 30 odstotkov, zamrzovalnik 25 odstotkov, kombinirani hladilnik 32 odstotkov, hladilnik 31 odstotkov).

Pri uporabi naprav in razsvetljave so gospodinjstva dokaj vestna, saj ima 18 odstotkov gospodinjstev nameščenih več kot polovico varčnih svetil, s čimer so lahko porabo električne energije za razsvetljavo zmanjšala za 40 odstotkov in več. Slabi dve tretjini (65 odstotkov) gospodinjstev ima navado, da ob izhodu iz posameznega prostora ugasnejo luč. Če bi puščali razsvetljavo vklopljeno, bi bila poraba energije za razsvetljavo vsaj 10 odstotkov večja.

Manj učinkovito pa ravnajo z nekaterimi napravami zabavne elektronike in računalniki. Televizijske sprejemnike in hi-fi naprave ima v stanju pripravljenosti 37 odstotkov gospodinjstev, računalnike pa kar 51 odstotkov gospodinjstev. Poleg tega ima 59 odstotkov gospodinjstev občasno vklopljene naprave ob računalniku ali televizorju, čeprav jih ne potrebujejo.

Raziskava REUS je zasnovana kot kontinuirana raziskava, ki se bo predvidoma izvajala enkrat letno. Začetek anketiranja drugega vala je predviden v začetku leta 2010, v raziskavo pa bosta vključeni tudi novi področji – transport in pitna voda.