Vračanje priljubljenosti lončenih peči in kaminov ima več razlogov. Na prvem mestu je vsekakor funkcionalnost, ko v prehodnem obdobju s kurjenjem v dodatni peči zadostimo potrebo po toploti in ni treba vklopiti centralnega sistema ogrevanja. Poleg tega je peč centralnega ogrevanja optimalno dimenzionirana na povprečne zimske temperature, ob res nizkih pa hišo dogrevamo z dodatno kaminsko pečjo. In nenazadnje, toplota lončenih peči je drugačna, zrak v prostorih bolj prijeten, da o tem, da so kamini in lončene peči tudi ambientalno in dekorativno dopolnilo prostora, niti ne govorimo. Tako danes v številnih novih hišah srečujemo kamine in lončene peči, ki dobivajo vse večjo veljavo, in to v svoji najlepši dimenziji.

Načrtovanje

Pri izbiri peči je pomembno marsikaj. Od dobrega načrtovanja oblike, velikosti in materialov do izbire sistema peči (lončena, toplozračna, peč z vložkom ...), pravočasnega načrtovanja dobrega in kvalitetnega dimnika ter seveda izbire odličnega mojstra pečarja. Nekdaj je bilo zidanje peči preprosto opravilo, danes pa sodobne peči zahtevajo temeljit in sodoben pristop, pečar ali kar podjetje pa mora obvladati vse od načrtovanja do različnih sistemov peči in uporabe različnih materialov. Ne le lončenih pečnic, ampak številnih notranjih elementov in kombinacij s kamnitimi ploščami in opeko, gradnjo kanalov in še bi lahko naštevali.

Postopek pri gradnji lokalne peči je naslednji. Najprej morate poznati možnosti za odvod dimnih plinov (kamin oziroma lokalno peč je dobro načrtovati že ob gradnji objekta), sledi izbira sistema peči (odprt kamin, zaprt z vložkom ...). Že v tej fazi se vključi pečar oziroma specializirano pečarsko podjetje, ki vam bo pomagalo z nasveti in informacijami, potem pa boste skupaj načrtovali peč. Izvajalec najprej pripravi tehnično skico, nato pa izdela kompleten načrt, ki je podlaga za kalkulacijske osnove oziroma predračun. V fazi tehnične skice se določijo tehnične karakteristike, oblika, barve in druge podrobnosti peči. V projektu so poleg navedenega opredeljene še toplotnotehnične lastnosti naprave (moč, izkoristek in emisije), varnostne zahteve in materiali, ki morajo ustrezati zakonskim osnovam. Skratka, načrtovanje od A do Ž.

Merila za načrtovanje

Naj omenimo še nekatera merila, ki naj vam bodo v oporo pri izbiri peči. Najpomembnejši pri izboru in načrtovanju tipa peči oziroma sistema so tloris in število prostorov, ki jih želimo ogreti, ter življenjske navade stanovalcev. Tako kot tip gradnje hiše (masivna, montažna, nizkoenergijska …) tudi način uporabe (vikend ali stanovanjska hiša) vpliva na izbor sistema in vrste kuriva. Na obliko peči vpliva tudi arhitektura prostora. Peč naj bo optično usklajena z ostalo opremo. Pred gradnjo moramo preveriti statične zmogljivosti objekta in predvsem podlage oziroma tlaka (na mestu, kjer bo stala peč, ne sme biti toplotne izolacije v tlaku) ter hkrati ob načrtovanju poskrbeti za upoštevanje vseh določil s področja požarne varnosti.

Pri izbiri goriva upoštevajte možnosti oskrbe in lego objekta (podeželje ali mestno jedro), poleg tega tudi življenjske navade stanovalcev opredeljujejo izbiro goriva kot nosilca energije. Najbolj optimalna namestitev peči je v sredini prostora ali stanovanja, saj omogoča optimalno razporeditev sevalne toplote in najprijetnejše počutje za bivanje. Poleg tega je treba misliti tudi na uporabnost in preprostost uporabe, ki je povezana s kuriščem. Zagotoviti moramo čim krajši transport goriva in čim enostavnejše čiščenje kurišča. Možnosti so iz hodnika, iz sosednjega prostora, iz kuhinje, iz prostora, v katerem je peč, iz kleti in celo iz zunanjih prostorov. Ne glede na to, kje je kurišče, je ena najbolj udobnih možnosti kurišče z elektronskim krmiljenjem, ki samodejno vodi zgorevalni proces in zagotavlja minimalno količino ostankov (pepela) za čiščenje. Vse to pa zahteva strokovnjaka, ki ni le pečar, ampak obvlada široko znanje o gradnji lokalnih peči.

In ob vsem tem moramo omeniti še dimnik in dovod svežega zraka, na katerega ne smete nikoli pozabiti. Načrtovanje kamina ali notranje lokalne peči se vedno začne pri odvodu dimnih plinov in dovodu svežega zraka. Ni namreč dovolj, da kamin črpa zrak iz prostora, ampak moramo vedno poskrbeti za dodatno neodvisno dovajanje zunanjega zraka. Predvsem zato, ker danes sodobna okna skoraj hermetično zatesnijo stanovanja in če ne bi poskrbeli za dodatni sveži zrak, bi uporaba take lokalne peči lahko pomenila nevarnost za stanovalce.