Z izbiro agencije se posredovanje šele začne. Pri posredovanju z nepremičninami večkrat pride do nesoglasij med kupcem, posrednikom in prodajalcem. Pogosto se zatakne že pri sklepanju pogodbe o posredovanju. Najbolj potrošnik zavaruje svoje interese, če aktivno sodeluje pri pripravi posredniške pogodbe.

Sklepanje pisne posredniške pogodbe

Ne podpisujte pogodb brez vpisanih določil. Pri sklepanju pisne posredniške pogodbe naj stranka pozorno prebere določila o obveznostih agencije, ki so navedena v splošnih pogojih posredovanja (priloženi morajo biti pri podpisu pogodbe). Natančno morajo biti navedeni namen in obseg naročenih storitev, provizija, rok izpeljave storitve in cena - in nato primerja ustreznost.

Ne podpisujte pogodb, dokler vam ni popolnoma jasna njena vsebina. Potrošniki naj nikar slepo ne zaupajo agenciji in po možnosti podpisujejo pogodb na slepo, ki jih agencija kasneje, ko je že dobila podpis stranke, izpolni s podatki o pogojih. Agencija mora res zastopati koristi stranke, kar pa je pri nas precej težko, ker je agencija navadno posrednik med dvema strankama in zastopa prodajalca in kupca, njune koristi pa se pogosto križajo.

Osnovne storitve, ki so vključene v provizijo agencije

Zakon o nepremičninskem posredovanju določa najvišjo stopnjo provizije, in sicer 4 odstotke. Po navadi si jo delita kupec in prodajalec, vsak po 2 odstotka.  Posebno velja poudariti, da se še pred podpisom kupoprodajne pogodbe preveri lastništvo nepremičnine. Agencija se mora tudi dogovoriti o predplačilu (dobra agencija bo poskrbela, da ga bo izročila prodajalcu šele, ko bo kupna pogodba notarsko overjena) in odstopnini ter primerno oblikovati pogodbo.

Priporočljivo je, da pogodbo sestavi odvetnik ali notar. Opozoriti mora tudi na višino in vrsto davčne obveznosti, ceno notarske overovitve pogodbe in vpisa v zemljiško knjigo, morebitno tveganje, povezano z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem, na podlagi skrbnega ogleda mora preveriti stanje nepremičnine in ugotoviti morebitne napake ali pomanjkljivosti. Morebitne kupce mora agent odpeljati na ogled stanovanja, še pred tem jih mora popisati (da bo prodajalec vedel, kdo vse si je ogledal njegovo stanovanje), dolžan je spremljati prilive in odlive denarja, pred primopredajo nepremične pa mora popisati stanje nepremičnine.

Pravice stranke v primeru spora z agencijo

Stranke se lahko ob sporu z nepremičninskim podjetjem obrnejo na arbitražo pri Združenju za poslovanje z nepremičninami, Informacijski borzi nepremičnin ali gospodarskemu interesnemu združenju nepremičninskih agencij glede na to, kje je agencija član. Spor se tako lahko razreši že v dveh ali treh mesecih, sklep arbitraže pa je enak sklepu sodišča in je neposreden izvršilni naslov za sodišče. Sodišče ni vedno najboljša rešitev, med drugim tudi zato, ker postopki predolgo trajajo, tudi do šest let.