Odgovor 1: Uveljavljeno je stališče, po katerem za škodo, ki jo povzroči delavec pri delu ali v zvezi z delom tretji osebi, odgovarja pravna ali fizična oseba, pri kateri je delavec delal takrat, ko je škoda nastala. Obrtnik bi se lahko izognil odgovornosti za svojega delavca le, če bi dokazal, da je delavec v danih okoliščinah delal korektno. Če pa je bil delavec samo neroden in se morda izkaže, da za opravljanje dela ni dovolj sposoben, potem velja, da bo obrtnik odgovarjal, če delavec ni dosegel tiste stopnje skrbnosti, ki se za opravljanje določenega posla zahteva.

Vprašanje 2: Zanima me, od koga lahko zahtevam povračilo škode, ki nam jo je povzročil podizvajalec obrtnika, najetega za izvedbo del v naši hiši. Sumimo namreč, da je podizvajalec (pleskar) zato, ker ga obrtnik ni plačal za delo, razlil barvo, namenjeno beljenju, po dvorišču in vrtu in nam tako povzročil škodo. Ali lahko na odgovornost morda vpliva tudi to, da je bil podizvajalec dejansko zaposlen v neki drugi firmi?

Odgovor 2: Če je delavec škodo povzročil namenoma, potem velja, da lahko zahtevate povrnitev škode tudi neposredno od delavca, seveda pa boste morali tudi dokazati, da je prav on razlil barvo. Povrnitev škode lahko zahtevate tudi od njegovega delodajalca, ta pa ima potem pravico od svojega podizvajalca zahtevati povrnitev plačanega zneska. Sodna praksa je izrekla, da v tem primeru ni pomembno, ali je bil delavec v času povzročitve škode morda zaposlen v drugem podjetju. Za uveljavljanje njegove odgovornosti iz naslova odgovornosti za delavce je pomembno, da je dejansko delal pri obrtniku in
v njegovo korist, čeprav je bil zaposlen v drugem podjetju.

Mag. Boštjan J. Turk