Najpomembnejša novost je možnost ugodnega kreditiranja zamenjave strešne kritine, ki vsebuje nevarne snovi (azbest) na vseh legalno grajenih objektih, kot so skladišča, proizvodne dvorane, poslovni objekti in drugi, ne glede na njihovo namembnost. Med priznane stroške za dodelitev kredita za tovrstne naložbe bodo lahko vključeni stroški nakupa in namestitve izolacijskih materialov, ki jih investitorji želijo namestiti ob zamenjavi kritine.

Naložbe v kanalizacijska omrežja in investicijske ukrepe, ki zagotavljajo prihranek pitne vode, pa bodo po tej spremembi upravičene do kredita v višini 80 odstotkov priznanih stroškov.

Ugodna okoljska posojila za občane

Eko sklad ponuja tudi ugodne kredite za okoljske naložbe občanov. Ti lahko za nekatere obsežnejše naložbe v obnovljive vire in učinkovito rabo energije v stanovanjskih stavbah pridobijo poleg kredita tudi nepovratna sredstva.

Občan, ki uveljavlja pravico do nepovratne finančne spodbude za izvedbo najmanj treh ukrepov po javnem pozivu 4SUB-OB10, ki predstavljajo obnovo iste stanovanjske stavbe, in priznani stroški teh ukrepov znašajo več kot 20.000 evrov za izvedbo istih ukrepov, lahko letos hkrati zaprosi tudi za kredit Eko sklada.

Za varčne hiše poleg nepovratnih spodbud še posojila

Od 22. oktobra naprej lahko tudi občani, ki investirajo v gradnjo ustreznih pasivnih in nizkoenergijskih hiš in se potegujejo za nepovratno finančno spodbudo, poleg te pridobijo še ugoden kredit Eko sklada. Pri tem velja, da nepovratna finančna spodbuda in kredit skupaj ne smeta presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe.