Davek na nepremičnine šele leta 2012?

Lastnike nepremičnin zanima predvsem to, kolikšen davek bodo plačali po uveljavitvi zakona o davku na nepremičnine. Poudariti velja, da je doslej znan le predlog zakona, ki pa je še v usklajevanju. Neuradno naj bi se koalicija nagibala k enotni, 0,1-odstotni davčni stopnji, hkrati pa naj bi bila ta določena le za omejeno površino za posameznega stanovalca. Koliko naj bi posamezniku pripadlo - 25, 30 ali 50 kvadratnih metrov - ni znano, bi pa bil preostanek obdavčen višje.

Po sedanjem predlogu zakona je davčna osnova enaka 80 odstotkom posplošene vrednosti nepremičnine. Tako na primer lastnica stanovanja v središču Ljubljane zdaj za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plača 72 evrov, v primeru 0,1-odstotne davčne stopnje pa bi za stanovanje, ki ga je Gurs ocenil na 205.000 evrov, plačala 164 evrov.

Minister za finance Franc Križanič pričakuje, da bo predlog zakona v parlament posredovan še letos, sprejet naj bi bil v začetku prihodnjega leta. Zakon tako najverjetneje prihodnje leto še ne bo veljal, kot so sprva predvidevali.

Pripombe mogoče le k modelu vrednotenja, ne tudi k izračunani vrednosti

"Ljudje, ki nas kličejo, sprašujejo, ali je vrednost nepremičnine, ki je navedena v obvestilu, enaka davku, ki ga bodo morali plačati," je med drugim povedal Seliškar in dodal, da seveda ne. Navedene številke so ocenjene vrednosti nepremičnin. Če se lastnik nepremičnine s to ne strinja, zneska ne more neposredno spremeniti, lahko pa poda pripombe na model vrednotenja. Vsak je prejel kodo za spreminjanje podatkov, spletna aplikacija Gursa pa naj bi začela delovati 4. oktobra.

Model vrednotenja se lahko spremeni, če spremenite dejansko rabo dela stavbe, če je na primer uporabna površina manjša od tiste na obvestilu, ko gre za zemljišče, pa lahko spreminjate njegovo dejansko ali namensko rabo. Če je travnik na primer ocenjen na več kot 100.000 evrov, obstaja verjetnost, da ga Gurs na podlagi občinskih dokumentov beleži kot zazidljivo zemljišče.

"Lastniki nepremičnin naj podatke pogledajo, nato pa preko spletne aplikacije sporočijo pripombe. V roku enega dne bodo videli, kako bo pripomba vplivala na vrednost nepremičnine," pojasnjuje Seliškar. Pripombe so mogoče tudi po pošti. Ali bodo brali pisma ogorčenih lastnikov nepremičnin? "Praviloma ne. Pripombe bomo vnašali množično," pravi.

Nekateri bodo želeli znižati davek, pri najemu hipoteke ali prodaje bo obrnjeno

Gurs je podatke zbiral na podlagi katastra in zemljiške knjige in teh podatkov tudi ni mogoče spreminjati na Gursu, ampak le pri izvirnem dokumentu, torej na primer v zemljiški knjigi. Podatke so črpali tudi iz popisa, opravljenega leta 2003, določene spremembe pa so medtem sporočili tudi lastniki nepremičnin.

Naš bralec je ob tem izrazil pomisleke, saj se je lahko vrednost nepremičnine v zadnjih sedmih letih močno spremenila, z investicijami navzgor, če se vanjo ni vlagalo, pa navzdol. Zakaj bi nekdo sporočil, da je hišo medtem obnovil, posodobil, če bo zaradi tega kasneje plačal več davka, ga zanima. "Davek bo nizek, ko bo lastnik na primer želel hipoteko pri banki ali nepremičnino prodati, pa bo želel višjo cenitev," je ponovil Seliškar. Obnova lahko na vrednost sicer pomembno vpliva. Če gre za obnovo strehe, fasade in oken, lahko leto obnove, poenostavljeno povedano, predstavlja tudi letnico gradnje hiše.

Če se kot solastnik nepremičnine pojavi sosed

"Lastnikom nepremičnin svetujemo, da si vzamejo čas, po korakih naj gredo čez obvestilo, predvsem naj bodo pozorni na podatke o lastništvu nepremičnine," pravi Seliškar. Slednje svetuje predvsem lastnikom enodružinskih hiš, še posebno če se kot solastnik pojavi sosed. Takšne napake so na Gursu že odkrili, razlog pa je v tem, da je obris stavbe presekal obris sosednje parcele.

V obvestilu o poskusnem izračunu vrednosti je za vsako nepremičnino posebej naveden solastnik nepremičnine, če je prišlo do napake, naj lastnik obišče najbližjo pisarno geodetske uprave. Seliškar trenutno zaradi stavke javnih uslužbencev poziva k razumevanju, hkrati pa pojasnjuje, da se lahko lastnik nepremičnine oglasi v kateri koli pisarni Gursa, ne nujno v tisti, na območju katere leži nepremičnina. Ljubljančanom, ki imajo v lasti vikend v Piranu, na katerega bi se recimo nanašale pripombe o lastništvu, tako na primer ni potrebno v Piran, ampak se lahko oglasijo v ljubljanski enoti Gursa.