Razstrupljevalna dieta – le najboljše za vaš smetnjak

Če se boste odločili smetnjak poslati na razstrupljevalno dieto, boste morali pospešeno začeti ločevati strupene odpadke iz hišnega gospodinjstva. Metabolizem smetnjaka boste izboljšali z ločenim zbiranjem steklenic alkoholnih pijač, pločevink, ostankov olja od praženja ter plastične in druge predelane embalaže.

Povečana fizična aktivnost – temelj vsake dobre diete

Vaš smetnjak bo uspešno izgubljal kilograme le, če boste tudi sami fizično aktivni. Redno ločujte organske odpadke in jih mečite na vrtni kompost ali v posebne, organskim odpadkom namenjene smetnjake. Kompostirate lahko vse organske odpadke iz gospodinjstva.

Nizkokalorična... oprostite, nizkoogljikova dieta

Ta dieta zagovarja zniževanje emisij ogljikovega dioksida, ki nastaja med proizvodnjo, pakiranjem, predelavo, transportom in pripravo hrane. Dieta z nizko ravnijo ogljikovih dioksidov spodbuja večjo porabo proizvodov, ki nastajajo v lokalnem okolju, za katere ne potrebujemo veliko embalaže in jih je možno kasneje reciklirati ali kompostirati. Tudi z nakupom večjih količin proizvodov, ki so pakirani v eni embalaži, prihranimo in pripomoremo k zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida pri predelavi odpadkov.

Kontrola in zmanjšanje dnevnega vnosa

Kakšne količine posameznih odpadkov mečete v vaš smetnjak? Ne veste? Izdelajte načrt diete za smetnjak;  tako boste lahko dosledno nadzorovali količino  vrst materialov, ki jih med tednom mečete stran. Izdelajte lastni načrt diete za vaš zabojnik, reciklirajte več in bolje!

V spodbudo pri dieti naj vam bodo naslednja dejstva: odpadki onesnažujejo okolje, uničujejo vegetacijo in škodujejo naravnem okolju živali. V Sloveniji nastane okrog 430 kilogramov komunalnih odpadkov na prebivalca letno. Pravični sistem zaračunavanja odvoza in odlaganja odpadkov pravi: tisti, ki proizvaja odpadke, naj poskrbi tudi za upravljanje z njimi. Več gospodinjskih odpadkov boste imeli, višja bo tudi cena njihovega odvoza.