Pri obnovitvenem barvanju zidnih in stropnih površin v prostorih, kjer se spopadamo z različnimi madeži in posledicami poplave, moramo predhodno dobro pripraviti podlago za barvanje.

Večji del madežev je hidrofilnih, zato so topni v vodnih barvah ali osnovnih premazih. Tudi če so madeži na steni suhi, jih je zelo težko odstraniti. V stiku z vodo se snovi raztopijo v sloju vodne barve, zaradi česar prodrejo čez film v času nanašanja in sušenja ter na njem ponovno tvorijo madeže, ki ostanejo vidni neodvisno od pokrivnosti barve ali slojev aplicirane barve.

Sanacija umazanih ali namočenih notranjih zidnih površin, ki niso onesnažene z izlitim kurilnim oljem, poteka v naslednjih korakih:

Predhodno čiščenje notranjih površin:

Če je le možno, z umazanih ali namočenih notranjih stenskih in stropnih površin zmijemo umazanijo s krpo ali gobo, namočeno v raztopino običajnih gospodinjskih detergentov.

Sušenje notranjih površin:

V primeru visoke vlage notranje prostore osušimo z napravo za sušenje prostorov ali z intenzivnim ogrevanjem in prezračevanjem prostorov, saj so vsi nadaljnji sanacijski posegi smiselni šele, ko vlažnost zidnih površin pade pod 5 odstotkov.

Odstranjevanje odstopajočih ali slabo oprijetih barvnih nanosov in odstopajočih slojev izravnalnih mas:

Če so bile zidne površine pred barvanjem zglajene, na poškodovanih notranjih površinah z grobo ščetko ali gladilko zbrusimo stene in pri tem odstranimo vse odstopajoče barvne nanose in sloje izravnalnih mas.

Nanos izravnalne mase:

Na očiščene površine nanesemo primerno izravnalno maso. Izbira izravnalne mase je odvisna od globine poškodb. Pri globljih poškodbah (globina do 5 centimetrov) priporočamo nanos izravnalne mase Hobi kit ali Nivelin reparatur, pri večjih plitvih poškodbah (globina do 3 milimetre) priporočamo nanos izravnalne mase Jubolin ali Jubolin P-25, pri manjših poškodbah (globina do 3 milimetre) pa izravnalno maso Jubolin reparatur.

Premaz z notranjo barvo:

Pri poplavljenih notranjih površinah za enoslojni ali dvoslojni (izjemoma tudi trislojni) nanos priporočamo uporabo notranje barve Jupol Block. Jupol Block je namreč specialna barva za obnovitveno barvanje vseh vrst zidnih in stropnih notranjih površin, ki so prepojene s snovmi, ki se v vodi lahko in hitro topijo. Notranja barva Jupol Block s svojim mehanizmom blokade spojine blokira na osnovi odboja in madež ne spusti na površino, spojine z negativnim značajem pa blokira na osnovi tvorbe ionske vezi med obarvanimi anionskimi molekulami v madežu in vezivom. Nastanejo težko topne soli, ki se ne prenašajo na površino.

Dekorativno barvanje zidnih površin:

Če želite notranje površine ohraniti bele barve ali jih prebarvati s pastelnimi barvnimi odtenki, priporočamo, da obnovljene notranje površine prebarvate z notranjo barvo Jupol Block, za intenzivnejše barvne odtenke pa priporočamo uporabo notranje barve Jupol Gold, ki jo lahko niansirate na eni izmed številnih Jubovih niansirnih postaj Jumix po vsej Sloveniji.