Optimalno varovanje doma boste dosegli z elektronsko, brezžično alarmno napravo v kombinaciji z mehanskimi varnostnimi napravami, kot so ključavnice, nadokenske prečke, itd. Za popolno varnost je potrebno nastaviti vse senzorje. Senzor gibanja zazna vse spremembe v okolici, senzor odpiranja zazna odprta okna in vrata, senzor za razbito okno pa se uporablja pri večjih steklenih površinah. Sistem lahko razširite tudi s senzorjem za dim ter vodo.

Vsi senzorji pošiljajo signale v svojo centralo, ki analizira sporočilo ter v nujnem primeru sproži sireno (opozorilno luč). Nekateri sistemi nujno sporočilo posredujejo naprej na določeno telefonsko številko, npr. na mobilni telefon ali k sosedom. Vrhunski alarmni sistemi stanovanje ali hišo razdelijo na različna območja, ki delujejo neodvisno eden od drugega. Vrata in okna so pod nadzorom, notranji prostori pa so prosto prehodni.

Pri novogradnjah polaganje kablov za alarmni sistem ne povzroča večjih stroškov. Če boste naknadno vgradili alarmno napravo, so vam na voljo različne brezžične naprave brez zahtevne montaže ter obnovitvenih del. Takšen sistem lahko tudi brez električnega predznanja v nekaj urah vzpostavite sami.

Namestitev alarmne naprave

  1. Vse, kar potrebujete za instalacijo alarmne naprave, je izvijač, vrtalnik ter kladivo. V navodilih za uporabo določite, katero orodje boste uporabili kje.
  2. Vse komponente seta so že tovarniško opremljene z lastno varnostno kodo. Programiranje zato ni potrebno. Komponente takoj montirajte na želeno mesto.
  3. Senzor za odprta okna in vrata namestite na okna in vrata, senzor gibanja v kot prostora, centralo pa montirajte v sredino hiše ali stanovanja.
  4. Vstavite priložene baterije ter zaprite ohišje naprave.
  5. Aktivirajte alarmni sistem. Pred testiranjem naprave obvestite sosede.