Če načrtujete dela na večjem projektu, naj jih nadzorujeta arhitekt ali gradbenik. Ureditev interierja je spoj estetskih in funkcionalnih zahtev, ki so odvisne tudi od kvalitetne adaptacije doma. Spremembe vplivajo na videz stanovanja dolgoročno, zato je dobro, da dela potekajo po predvidenem načrtu in nadzorovano, le tako bodo na koncu vsi zadovoljni.

annexhouse_fr.jpg

Adaptacija naj stanovanje spremeni v kvalitetnejše in bolj funkcionalno

Adaptacija stanovanja ne vključuje del, ki so povezana z nosilnimi konstrukcijami, spremembami namembnosti bivalnih prostorov oziroma del, ki bi tako ali drugače spremenila usklajenost stavbe z lokacijskimi dovoljenji, v okviru katerih je bila zgrajena.

Z adaptacijo pogosto preuredimo kakšnega izmed prostorov, kar pomeni, da pregradimo dnevno sobo ali spalnico. Tako dobimo dodatno sobo, ki na primer poveže kuhinjo z dnevno sobo in jo lahko izkoristimo za jedilnico. Izdelajte načrt sprememb v stanovanju in se posvetujte s strokovnjaki. Ti naj vam izdelajo tudi projektno dokumentacijo in vam pri adaptaciji pomagajo. Zato boste sicer odšteli nekaj denarja, a v zameno boste dobili izkušnje, ideje in nasvete, s katerimi bo adaptacija stanovanja mnogo lažja in najverjetneje tudi prostorsko bolj dodelana.

post.jpg

Pred začetkom adaptacijskih del definirajte obseg del in potrebna finančna sredsta. Če nimate možnosti za izvedbo vseh del, se odločite za najnujnejša, ki bodo stanovanje spremenila tako, da boste zadovoljni. Prednost naj imajo predvsem dotrajane instalacije in soboslikarska dela, ki hitro in učinkovito osvežijo prostor.

Garancija na izvajalska dela?

Adaptacija je pomembna naloga, ki zahteva sodelovanje s kvalitetnimi proizvajalci in strokovno usposobljenimi izvajalci del, ki tudi z garancijo zagotavljajo trajnost in kvalitetno izvedbo del. Najbolj enostavno je izbrati družbo, ki izvaja prenovitvena dela na različnih področjih in tako tudi kot pravna oseba jamči za delo svojih izvajalcev. Zaradi večje količine del si bomo lahko tako morda izborili nekaj popusta. Velja poskusiti.

kuh.jpg

Preverite ponudbo pri različnih specializiranih družbah, priskrbite si ponudbe, definirajte potrebna dela in pri usposobljenih osebah, kot so arhitekti, gradbeniki in inženirji preverite, koliko vas bo vse skupaj stalo. Če niste seznanjeni z delom posameznih izvajalcev, prosite, naj vam pokažejo nekaj primerov dobre prakse. Preverite tudi pri njihovih strankah, kako zadovoljne so bile z izvedenimi deli.

Sosedje naj bodo z adaptacijo seznanjeni

Pomemben dejavnik pri izbiri podjetja je tudi možnost izvedbe del v dogovorjenem času. Prav čas je pogosto odločilen faktor, s katerim je povezana vselitev v stanovanje. Pred začetkom del obvestite tudi sosede in jih pripravite na povečan hrup in vibracije, ki bodo nekaj časa motile njihov ustaljen vsakdanjik.

pis.jpg