Keter Organica – podjetje, ki se s svojimi izdelki uvršča v svetovni vrh proizvajalcev visoke tehnologije za predelavo biomase v električno energijo – je hčerinsko podjetje skupine Keter Group s sedežem v Mariboru.

Organica je v strokovnih krogih že prepoznavna po svoji inovativni tehnologiji in visoki kakovosti večjih bioplinskih elektrarn z močjo 1 mW, ki so namenjene predvsem velikim živinorejskim in kmetijskim pridelovalcem.

Pred nedavnim je bila na trgu predstavljena novost, ki pomeni veliko spremembo za manjše kmetovalce, saj je novi sistem Mini Organica zdaj dostopen skoraj vsakomur. Gre za dovršen koncept majhne bioplinske elektrarne z močjo do 50 kW, ki je cenovno dostopna in ekonomsko zanimiva rešitev tudi za kmetovalce s srednjimi in manjšimi kmetijami.

Narava ponuja veliko ekoloških obnovljivih virov energije. Zakaj bioplin?

Zaradi visoke porabe, omejenosti in vse večjega obremenjevanja okolja v svetu narašča zanimanje za ekološke, naravi prijazne obnovljive vire energije. Ob izkoriščanju vodnih virov, vetra in sonca se v razvitih državah vse bolj uveljavlja tudi predelava organskih snovi v energijo, saj pri tem postopku razmeroma majhne enote proizvedejo velike količine presežne energije. Biomasa, ki je je predvsem v kmetijski pridelovalni panogi skoraj v izobilju, je bila pri nas doslej povsem neizkoriščen skriti vir energije. Bioplinska elektrarna lahko obratuje nepretrgoma. Tako po nazivni moči enaka bioplinska elektrarna dejansko pridela osemkrat toliko električne energije kot na primer elektrarna na sonce ali veter. Potencial biomase je zelo velik, saj lahko v tovrstni napravi v energijo predelamo vse vrste organskih ostankov, od gnoja, gnojevke, silaže, tropin, pokošene trave pa vse do gospodinjskih ostankov in pokvarjene hrane.

Kaj nova pridobitev pomeni za slovenskega kmetovalca?

Vsaka bioplinska naprava lastniku omogoča zanesljiv dolgoročni vir dohodka, saj država zagotavlja odkup energije iz tovrstnih naprav za najmanj 15 let po zajamčeni ceni. Stranski produkt delovanja naprave je presežna toplotna energija, ki jo lastnik lahko uporablja zase ali pa jo ponuja okoliškim kmetijam. Ostanek bakterijske razgradnje biomase je kakovostno gnojilo, ki ne zapira zemlje, lahko pa se uporabi tudi za kurjavo v obliki peletov. Kmetovanje tako postane ekonomsko učinkovitejše, kar že s pridom izkoriščajo lastniki večjih kmetij. Mini Organica je po delovanju zelo podobna večjim napravam, le da si jo zdaj lahko privošči domala vsakdo.

Očitajo vam, da tovrstne naprave lahko pridobivajo energijo tudi iz hrane!

Energija je velik posel, to pa pomeni številne osebne interese, in kjer je za temi denar, se pojavijo tudi močni lobiji. V Sloveniji se veliko podjetij ukvarja z uvozom energije, tako nafte, plina kot električne energije. Vsak vir ekološke energije pomeni za Slovenijo večjo neodvisnost, manjši uvoz in čistejše okolje, za nekoga pa tudi izgubo. Zaradi tega prihaja v medijih tudi do številnih dezinformacij. Prepričani ste lahko, da stvari, ki jih zmečemo v tovrstne naprave, ne bi želeli videti na svojem krožniku, imate pa prav, v elektrarno lahko vržete karkoli organskega, če želite, tudi hrano. Nedavna raziskava, ki jo je opravila Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, kaže, da je pri nas potencial biomase brez poseganja v kmetijsko pridelavo hrane tako velik, da bi lahko postavili vsaj za 86 mW tovrstnih elektrarn, pa si izračunajte, kako daleč od te številke smo Slovenci. Nemci, kjer že obratuje preko 3000 bioplinskih elektrarn, načrtujejo v prihodnjem desetletju še 8000 novih. Tam se bolj kot lakote bojijo za ohranitev narave in odvisnosti od uvoza fosilnih energentov.