Na odločitev gradbenega inšpektorja so se sicer pritožili, saj so prepričani, da za odločbo ni ustrezne pravne podlage, poleg tega ta vsebuje kup navedb inšpektorja, ki ne ustrezajo dejanskemu stanju. Skrbi pa jih, ker pritožba na odločbo ne zadrži njene izvršbe.

Nad izdano odločbo so presenečeni zaradi več razlogov, saj je iz kronologije od postavitve in uradnega odprtja prve sončne elektrarne maja 2008 – slavnostno jo je odprl takratni minister za okolje in prostor Janez Podobnik – do prejema odločbe gradbenega inšpektorja 1. septembra letos razvidno, da so različne institucije na državni in lokalni ravni vseskozi zatrjevale, da gradbeno dovoljenje za sončno elektrarno na strehah že obstoječih objektov ni potrebno.

Kronologija

Pred postavitvijo prve sončne elektrarne so na Mestni občini Celje zaprosili za lokacijsko informacijo, v kateri jasno piše, da gre pri namestitvi sončne elektrarne na streho objekta za investicijsko vzdrževalno delo. Za investicijska vzdrževalna dela po veljavni zakonodaji ni potrebno gradbeno dovoljenje. Prvo strešno sončno elektrarno so uradno odprli maja 2008. Slavnostni otvoritelj je bil takratni minister za okolje in prostor Janez Podobnik.

Pred postavitvijo druge in tretje sončne elektrarne je izvajalec januarja 2009 zaprosil MOP še za mnenje glede gradbenega dovoljenja in prejel odgovor, v katerem je z odebeljenimi črkami povzeto: »Navedeno torej pomeni, da je nameščanje fotovoltaičnih naprav na obstoječih objektih ali ob njih možno v okviru investicijskih vzdrževalnih del brez omejitve glede na površino ali moč naprave. Pri tem pa opozarjamo, da je to možno izvesti brez gradbenega dovoljenja samo, če zaradi namestitve teh naprav na obstoječi objekt ni potreben poseg v konstrukcijo obstoječega objekta, pri postavitvi teh naprav na parcelah, ki pripadajo obstoječim objektom, pa, če zaradi namestitve teh naprav ni potrebna posebna konstrukcija ali izvedba gradbenih del s tem v zvezi.«

Sončne module za drugo in tretjo sončno elektrarno so začeli nameščati po Mednarodnem obrtnem sejmu septembra 2009. Pri namestitvi sončnih elektrarn na strehe Celjskega sejma ni bilo nobenih posegov v konstrukcijo obstoječih objektov, večina modulov je celo pritrjena na konstrukcijo, ki je zgolj položena na streho, saj je posebne aerodinamične oblike. Ta konstrukcija je bila testirana v Nemčiji v letalskih vetrovnikih pri hitrosti vetra 200 km/h. Pred namestitvijo so pridobili tudi pozitivno mnenje naših statikov. Po zaključku del so elektrarni brez težav priključili v javno elektrodistribucijsko omrežje, opravljen je bil tudi pregled elektroenergetskega inšpektorja. Sončni elektrarni, za kateri so prejeli kredit Eko sklada j.s., za delovanje katerega je pristojen MOP, je decembra 2009 uradno odprl takratni minister za gospodarstvo dr. Matej Lahovnik.

Za vse tri elektrarne so pri Javni agenciji za energijo RS pridobili Deklaracijo o proizvodni napravi, s katero se potrjuje, da proizvodna naprava izpolnjuje pogoje, predpisane za soproizvodnjo z visokim izkoristkom ali proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. Nato so pri Javni agenciji za energijo RS pridobili še Odločbo o podpori, na osnovi katere zdaj od Borzena dobivajo podporo za proizvedeno električno energijo.

2. februarja 2010 je Celjski sejem obiskal gradbeni inšpektor, ki se je zanimal o podatkih o sončnih elektrarnah na dvoranah Celjskega sejma. 1. septembra 2010 so prejeli odločbo, da so sončne elektrarne nelegalne gradnje, ker so zgrajene brez gradbenega dovoljenja. Elektrarne morajo po zahtevah inšpektorja podreti v roku treh mesecev, navedeno pa je še, da pritožba zoper odločbo ne zdrži njene izvršbe.

Odločba o rušitvi po mnenju vseh pravnih strokovnjakov, s katerimi so se doslej posvetovali, nima ustreznih pravnih temeljev. Poleg tega je gradbeni inšpektor v odločbi navedel še cel kup napačnih dejstev, poudarjajo v Celjskem sejmu. Popolnoma napačno opisuje način pritrditve sončne elektrarne na streho, navaja, da je na strehi cel kup opreme, ki je v resnici nameščena v dvoranah ali na tleh ipd. Odgovorni v Celjskem sejmu vedo povedati, da si inšpektor elektrarne od blizu sploh ni ogledal. V svojih ugotovitvah se sicer sklicuje tudi na zapisnik elektroenergetskega inšpektorja, ki pa si je ogledal le priključne omarice na tleh, ne pa, kako je elektrarna postavljena na strehi. V odločbi tudi navaja, da je dodatna obremenitev streh kar 44 ton, pozabi pa ugotoviti, da to ni niti 3 kg na 1 kvadratni meter strehe in da je Celjski sejem pred namestitvijo pridobil statično presojo obremenitve streh.

Čeprav se zakonodaja v teh dveh letih ni spremenila, so se očitno spremenila navodila gradbenim inšpektorjem, ki sodijo pod okrilje MOP. To ministrstvo bi prvo v državi moralo skrbeti za pospešeno uvajanje obnovljivih virov energije, zmanjšanje izpustov CO2 in izpolnjevanje okoljskih zavez, ki jih je Slovenija sprejela. In tudi če bi bila gradbena zakonodaja na tem področju kakorkoli dvoumna ali bi ovirala razvoj obnovljivih virov energije, bi moralo takoj pristopiti k spremembi zakonodaje, da bi kar v največji meri spodbudilo razvoj na tem področju.

Pritožba – brez moči?

V Celjskem sejmu se bodo na prejeto odločbo seveda pritožili, saj so prepričani, da so ravnali prav, tako zakonito kot predvsem ekološko. Vsa prejeta pravna mnenja jih utrjujejo v prepričanju, da za delovanje inšpektorja oziroma pristojnega ministrstva ni ustrezne pravne podlage. Skrbi pa jih, ker pritožba na odločbo ne zadrži izvršbe. Če bo namreč MOP tudi v tem primeru potreboval več mesecev za odločanje o pritožbi, se lahko zgodi, da bodo morali elektrarne podreti, še preden bo pritožba rešena, sploh pa, preden bo o zadevi odločalo sodišče, če bo MOP na drugi stopnji potrdil odločbo gradbenega inšpektorja. S tem bi podjetju Celjski sejem nastala več kot 2 milijona evrov visoka gospodarska škoda, ki bi jo na koncu morali izterjati od države. Najbolj pa jih jezi dejstvo, da bi škodo na koncu morali plačati davkoplačevalci, ne pa tisti, ki so jo s svojimi nerazumnimi dejanji povzročili. In to v času, ko ves svet govori o nujnosti uporabe obnovljivih virov energije. Sončna je na prvem mestu.

Je spet na delu “elektrodistributerski lobi” zaradi užaljenosti, ker mora vračati neupravičeno povišane cene električne energije za gospodinjstva, ali gre zgolj za lokalno zamero in maščevanje lokalnih veljakov? To bo pokazal čas. Sonce bo svojo energijo še vedno ponujalo. Zlasti tistim, ki jo bodo znali koristno uporabiti (ne zgolj za temnejšo polt). Kljub zamudnim ali zlonamernim inšpektorjem …