Moderna družba s sedanjim razvojem postaja vse bolj odvisna od stalnega dobavljanja energije. Resda imamo vedno določene rezerve, da lahko zagotovimo stalno oskrbo, toda ne moremo mimo tega, da smo zelo odvisni od drugih, tako porabniki kot ponudniki.

Vse se vrti okoli energije v obliki fosilnih goriv. Kaj so torej fosilna goriva, ki nas delajo tako zelo odvisne? Fosilna goriva so med drugim nafta, zemeljski plin, črni premog. Te snovi nastajajo milijone let. Težava je v tem, da so bili za spremembo v sedanjo obliko potrebni milijoni let, mi pa jih s svojimi potrebami porabljamo veliko hitreje, kot jih lahko narava ustvarja.

Zato te fosilne snovi imenujemo tudi končni viri: ko jih bomo dokončno porabili, ne bomo mogli počakati, da se oblikujejo nova nafta, zemeljski plin, črni premog. Poleg dejstva, da jih bo nekoč zmanjkalo, tudi ne pripomorejo ravno k lepšemu okolju. Pri spreminjanju fosilnih goriv v uporabno energijo se sprošča CO2. Kolikor več CO2 je v našem ozračju, toliko slabša je njegova kakovost. Vi in jaz še ne bomo tako zelo občutili resnih posledic, toda naši zanamci verjetno ne bodo tako zadovoljni z okoljem, ki jim ga bomo zapustili.

Katere alternative imamo?

Ena izmed možnost je, da gremo kot nekdaj ponovno živet v jamo, zamenjamo avto za osla itd. Vendar to seveda ni mogoče! Lahko pa storimo nekaj drugega – spremenimo porabo fosilnih goriv ali jih zamenjamo za obnovljive vire energije, kjer in kadar je to mogoče. Trajnostna energija prispeva k blažitvi negativnih posledic podnebnih sprememb in preprečuje, da bi energije »zmanjkalo«. In katere vrste energije in načini uporabe so značilni za trajnostno energijo?

Trajno pomeni »dolgo trajajoče« ali »obstojno, zmožno, da obstaja dolgo«. Pri trajnostni energiji je trajnostno to, da viri, kot na primer sonce in veter, ne morejo poiti. Poleg tega proizvodnja trajnostne energije v primerjavi z običajnimi metodami nima tako uničujočih vplivov na okolje, saj se pri tem sprosti veliko manj CO2. Proizvodnja ene kilovatne ure elektrike iz črnega premoga pomeni na primer vsaj 850 gramov izpustov CO2, medtem ko proizvodnja energije iz sončne svetlobe prispeva le 50 gramov.

Najbolj poznani trajni energijski viri so veter, voda in sonce. Drugi viri so še biomasa, zemeljska toplota in toplota iz naše okolice (iz zraka in zemlje).

Prednosti in slabosti

Trajni energijski viri imajo številne prednosti v primerjavi s konvencionalnimi fosilnimi gorivi (zemeljski plin ali premog).
1. Viri nikoli ne poidejo: veter, sončna svetloba in toplota globoko pod zemeljsko skorjo so vedno prisotni.
2. Na voljo so brezplačno, brez vmesnega posredovanja raznih oblastnih organov.
3. Za energijo iz biomase se uporabljajo organski materiali, kot na primer sadni in zelenjavni odpadki, odpadki z vrta, les, palmovo olje. Potrebno je nekaj časa, da se jih znova nasadi ali pridela, toda načeloma se ti viri obnovijo v razmeroma kratkem času.
4. Pri proizvodnji trajnostne energije se sprosti manj CO2. Pri pretvorbi sončne svetlobe v elektriko ali ogrevanju vode s toploto iz zemeljske skorje ni izpustov CO2.

Slabosti:
1. Za proizvodnjo sončnih celic in drugih objektov za trajnostno energijo (vetrnih elektrarn, vodnih črpalk) je potrebna energija iz fosilnih goriv. Zato tudi trajnostna energija (delno) prispeva k podnebnim spremembam.
2. Visoki stroški investicije v potrebne objekte. Veliko gospodinjstev se zaveda prednosti in mislim, da so visoki stroški investicije edino, kar jih odvrača od uporabe alternativnih virov.


Vrste trajnostne energije

Kateri so torej viri trajnostne energije, s katerimi lahko zamenjamo fosilna goriva?

o Zemeljska toplota
Zemeljska toplota je tako imenovana termična energija: energija v obliki toplote. Nahaja se v zgornji plasti zemeljske skorje (do šest kilometrov globoko). V večini primerov je ne pridobivamo globlje kot do globine 100 metrov. Z vertikalnim zbiralnikom in vodno črpalko je ta energija uporabna za ogrevanje stanovanja.

o Energija iz biomase
Energija iz biomase se pridobiva z izgorevanjem, uplinjanjem ali fermentacijo organskih materialov. To so les, sadni, zelenjavni ali vrtni odpadki pa tudi rastlinska olja, gnoj in deli posebej vzgojenih rastlin. Mnenja strokovnjakov, koliko je energija iz biomase resnično trajnostna, se precej razlikujejo.

o Vodna moč
Vodna energija se pridobiva iz tekoče vode, po možnosti s precejšno višinsko razliko, ker ima tako največjo moč. Poleg rečne vode je za pridobivanje energije primerna tudi obalna voda, in sicer s sistemom, ki energijo valovanja in plimovanja spreminja v elektriko.

o Vetrna energija
Ravne in/ali vetrovne pokrajine so zelo primerne za pridobivanje elektrike z močjo vetra. Učinek se lahko primerja z učinkom dinama pri kolesu: vrteča se krila poganjajo generator, ki proizvaja elektriko.

o Sončna energija
Sončna svetloba je zanesljiv vir energije, tudi v Sloveniji. Pri proizvajanju elektrike ali toplote iz sončne svetlobe se skoraj ne sproščajo snovi, ki bi bile škodljive okolju, kot na primer CO2. Relativno poznan način uporabe sončne energije so fotovoltaični moduli in solarni sistemi s hranilniki toplote.

Cenovna primerjava

Pri cenovni primerjavi različnih virov energije se najslabše odreže solarni modul; tako pridobljena elektrika stane največ na kilovatno uro. Najcenejši so premog in nekatere oblike energije iz biomase. V srednjem cenovnem razredu so zemeljski plin, jedrska energija, vodna in vetrna energija. V primerjavi so zajeti tudi stroški proizvodnje ter gradnja in vzdrževanje energetskih objektov. Zaradi visokih nakupnih stroškov solarnega modula je cena elektrike, pridobljene s sončno energijo, najvišja.

Stroški jedrske energije se zagotovo ne bodo znižali. Cena energije iz premoga se bo morda povišala s tehnologijo, ki bo sproščeni CO2 prestregla in shranila v tleh.


Poraba trajnostne energije doma

V okolici svoje hiše lahko uporabimo tako rekoč vse naravne elemente: veter, sonce in zemljo. Fotovoltaični moduli so namenjeni proizvodnji električne energije, solarni sistemi s sprejemniki sončne energije (sončnimi kolektorji) in hranilniki toplote pa za ogrevanje sanitarne vode in hišni ogrevalni sistem. Žal pa je zanimanje za množičen nakup teh sistemov zaradi visokih nakupnih stroškov in dolge dobe vračanja vloženih sredstev razmeroma majhno, čeprav se tudi na tem področju razmere hitro spreminjajo. K temu pripomorejo spodbude, ki jih za te namene daje vedno več držav, med njimi tudi Slovenija. Hkrati pa tudi tehnološki razvoj ponuja vedno bolj sprejemljive rešitve tudi za manjše investitorje.

Toplotne črpalke

Toplota iz okolice (iz tal, vode ali zraka) je uporabna za ogrevanje stanovanj. Sistem toplotne črpalke niti ne zahteva tako visokih temperaturnih razlik, da bi toploto iz naštetih elementov prenesel v ogrevalne naprave.

Vetrne turbine so uporabne za pridobivanje električne energije in so najbolj primerne kot skupni projekt za več gospodinjstev.

Stališče organizacij

Skoraj vse organizacije, ki se ukvarjajo s (trajnostno) energijo, priznavajo pomen obnovljivih virov energije, predvsem v luči grožnje podnebnih sprememb in pomanjkanja fosilnih goriv. Različni strokovnjaki in interesne skupine se ne morejo zediniti, kako hitro bo zmanjkalo nafte in katere tehnike in sredstva bi bilo najbolje uporabiti v boju proti podnebnim spremembam. Največ se razpravlja o jedrski energiji in tako imenovanih čistih fosilih; gre za učinkovito uporabo fosilnih goriv s (tehničnimi) ukrepi proti izpustom škodljivih plinov, kot je na primer shranjevanje CO2 v tleh.

Okoljske organizacije se zavzemajo za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, kot so sonce, veter in biomasa, hkrati pa se tudi zavedajo, da trenutno še vedno potrebujemo nafto, premog in plin. Vendar menijo, da bi jih morali uporabljati kar se da učinkovito in čisto.

Zaključek

Vsi se strinjamo, da bo nekoč zmanjkalo fosilnih goriv in da oskrba z njimi ne more ostati takšna, kot smo jo za vsakdanje življenje potrebovali doslej. Poleg tega so izpusti CO2 že zdaj veliko previsoki, za kar je med drugim krivo prav izgorevanje fosilnih goriv. Trajnostna energija ponuja zelo dobre rešitve pri zmanjševanju onesnaževanja. Z uporabo obnovljivih virov energije smo tudi manj odvisni od držav dobaviteljic fosilnih goriv in ponudnikov električne energije. Najbolj pomembno pa je, da tako prispevamo k lepši okolici za nas in naše zanamce.