Odgovor 1: Posli rednega upravljanja so predvsem posli obratovanja in vzdrževanja večstanovanjske stavbe, določitev ter razrešitev upravnika in – izrecno – tudi oddajanje skupnih prostorov (skupnih kleti, kolesarnice, sušilnice) v najem. Pri odločanju, kdaj gre za posle rednega upravljanja, je torej pomembna sama definicija obratovanja in vzdrževanja večstanovanjske stavbe. Nekatere take posle pa omenja že zakon: zagotavljanje dobav za skupne prostore, varstvo pred požarom, deratizacija, vgradnja različnih merilnikov in števcev, hišniška opravila, pa tudi najem čistilke za čiščenje skupnih prostorov.

Vprašanje 2: Imam to smolo, da živim v stanovanjskem bloku, kjer so vsi med seboj skregani. Sam sem bolj konstruktivnega značaja in želim, da se v bloku kaj postori, zamenja ipd., seveda tako, da bomo imeli vsi korist od tega. Prav zdaj imamo problem – odkriti moramo napako pri napeljavi vode, saj se pojavljajo razlike med števci, ki merijo porabo vode. To pa seveda nekaj stane. Ugotovili smo, da smo zgolj štirje stanovalci pripravljeni plačati izvedbo tega ukrepa, kar pa je premalo. Kako zagotoviti, da bo naša infrastruktura delovala tako, kot je treba?

Odgovor 2: Brez skrbi, rešitev obstaja tudi za primere, ko v stanovanjskih blokih vlada opisano nekonstruktivno ozračje. Če etažni lastniki zaradi nezadostne večine ne morete sprejeti veljavnega sklepa za nujne ukrepe, kot je ta, ki ste ga opisali, lahko katerikoli izmed vas predlaga, da o izvedbi posla odloči sodišče v nepravdnem postopku. Če tega ne storite vi, mora to storiti upravnik. Tedaj odločba sodišča nadomesti sklep etažnih lastnikov. Nekonstruktivne etažne lastnike pa lahko že zdaj poučite, da bodo, če bo sodišče vaši zahtevi ugodilo, nosili vse stroške postopka.

Mag. Boštjan J. Turk