Osnovni razlog za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije je omejenost fosilnih virov, je Franko Nemac iz Agencije za prestrukturiranje energetike začel predavanje o tem, kako izkoristiti energijo sonca. »Če bi želeli pokriti vse potrebe po energiji, bi tako potrebovali površino 100 kvadratnih kilometrov,« je povedal Nemac in dodal, da se cene tehnologije na področju sončne energije zmanjšujejo, tako da višina investicije ne predstavlja več problema kot v preteklosti.

Naložba v sončno energijo je varna

»Sonce je najbolj zanesljiv vir energije,« je prepričan tudi direktor prodaje v Bisolu Metod Škrjanec, ki pravi, da nas pri investiciji v sončno elektrarno ne sme zanimati le cena investicije, ampak koliko nas bo stala pridobljena kilovatna ura. »Bisol je do sedaj odprl predstavništva v Belgiji, Franciji in Italiji, ki se že kažejo kot sončne države,« je povedal Škrjanec in napovedal odprtje predstavništva v najbolj sončni državi v Evropi, Nemčiji.

»Sončna energija je dostopen in geopolitično neodvisen vir, ima izjemen potencial in kar 8.000-krat presega porabo, obenem pa predstavlja donosno in varno naložbo, med drugim tudi zato, ker imajo sončne elektrarne že 30 in več let življenjske dobe,« je še dejal Škrjanec.

Potrošnikom podajajo roko tudi banke

Za okolju prijazno tehnologijo lahko pridobimo tudi ugodne kredite Banke Celje. Kot je povedala pomočnica direktorja Banke Celje Vesna Miša Lampret, so v paketu Natur stanovanjski kredit za fizične osebe ponudili nižje stroške odobritve in nižjo obrestno mero. Financirajo tudi nakup in vgradnjo naprav in sistemov za ogrevanje prostorov ali pripravo sanitarne tople vode, nakup in vgradnjo toplotnih postaj za priklop na omrežje daljinskega ogrevanja, nakup in namestitev naprav za pridobivanje električne energije s pomočjo sonca, vode ali vetra, nakup in vgradnjo čistilnih naprav za komunalne odpadke. Kreditirajo lahko tudi zamenjavo strešne kritine, ki vsebuje azbestna vlakna ter nakup in namestitev naprav za mehansko, kemično in biološko čiščenje pitne vode.