Odgovor: V skladu s predpisi je uporaba storitev dimnikarske službe obvezna za vse uporabnike storitev dimnikarske službe. Uporabnik storitev dimnikarske službe pa je oseba, ki nadzoruje in uporablja malo kurilno napravo, pomožno napravo, dimni vod ali zračnik. Uporaba storitev dimnikarske službe je obvezna tudi za uporabnike malih kurilnih naprav, ki so rezervni vir toplote, in pa za rezervne dimnike. Zdaj moramo odgovoriti le še na vprašanje, ali lahko uporabnika daljinskega ogrevanja štejemo med osebe, ki uporablja malo kurilno napravo, pomožno napravo, dimni vod ali zračnik. Po mojem mnenju ne.

Dimnikar lahko sicer zaračuna ceno po ceniku v skladu z veljavno tarifo. Po mojih podatkih lahko dimnikar oziroma dimnikarsko podjetje zaračuna za letni pregled kurilnih naprav, če gre za kurilno napravo do 50 kW brez medija za prenos toplote, 5,90 evra brez DDV oziroma, če gre za kurilno napravo do 50 kW z medijem za prenos toplote, 10,30 evra brez DDV.

Vprašanje: Dimnikar se je napovedal, da bo v naši hiši opravil pregled male kurilne naprave. Zanima me, ali mi lahko zaračuna storitev, čeprav zaradi moje odsotnosti servisa na kurilni napravi ni mogel opraviti.

Odgovor: Če vas je dimnikar pravilno obvestil o nameri, da bo pri vas opravil servis kurilne naprave (obvestilo mora biti pisno, s točno najavo časa prihoda, poslano pa vam mora biti vsaj 7 dni pred opravljenim servisom), in če ga niste obvestili o vaši odsotnosti, potem ste dolžni plačati nastale stroške zaradi dimnikarjevega prihoda oziroma prevoza ter porabljenega časa v skladu s ceno iz tarife opravljanja storitev dimnikarske službe. Izjema obstaja, če zaradi daljše odsotnosti dimnikarju upravičeno niste mogli odpovedati napovedanega časa opravljanja storitve dimnikarske službe (če ste bili denimo v bolnišnici, na daljšem službenem potovanju ali na počitnicah).

mag. Boštjan J. Turk