Časopis New Scientist piše, da bodo sončne celice na zbiralnikih po koncu uporabe začele v zrak oddajati strupene kovine, kot je na prime kadmij. Le maloštevilne družbe na tržišču pa so specializirane za reciklažo sončnih zbiralnikov.

Med proizvodnjo le-teh se v zrak sproščajo kadmij, živo srebro in druge težke kovine. Pri vsaki porabljeni kilovatni uri električne energije, ki jo proizvedejo sončni zbiralniko, gre v zrak okrog 32 gramov ogljikovega dioksida.

Evropsko združenje proizvajalcev upa, da bo do izteka roka trajanja prve generacije sončnih zbiralnikov zaživel njihov program recikliranja.