Za podjetje Robotina, ki se je v omenjeno industrijsko cono pred nekaj leti preselilo iz Kopra, postavitev sončne elektrarne pomeni nov razvojni in poslovni izziv, saj lahko naročnikom poleg integracije najsodobnejše opreme ponudijo tudi nadzorni sistem za delovanje sončne elektrarne, ki so ga razvili njihovi strokovnjaki in ga skupaj z japonskimi partnerji že predstavljajo in tržijo na največjih svetovnih sejmih s področja solarne energije. Prav stalen avtomatiziran nadzor nad delovanjem sončne elektrarne je namreč po zagotovilih njihovih strokovnjakov bistvenega pomena za optimalen izkoristek fotovoltaičnih modulov, varno obratovanje in zagotavljanje dolge življenjske dobe sončnih elektrarn. V podjetju imajo na tem področju še veliko načrtov, saj želijo ponuditi gradnjo sončnih elektrarn na ključ, poleg tega pa se pripravljajo tudi na maloserijsko proizvodnjo sončnih modulov po željah oziroma zahtevah naročnika, kot so denimo sončne celice za fasade in podobno.

Za tretjino večja osončenost kot drugod

Sončna elektrarna na strehi Robotine je začela delovati avgusta letos, rezultati meritev v septembru pa so pokazali, da je elektrarna presegla vsa pričakovanja investitorjev, saj je proizvedla kar 12 odstotkov več električne energije od predvidene. S tem so se potrdile meritve nekaterih strokovnjakov, ki so izmerili, da je na območju občine Hrpelje - Kozina in v okolici za okoli 30 odstotkov večja osončenost kot drugod v Sloveniji. Izračuni, ki so jih izdelali za omenjeno sončno elektrarno, so namreč pokazali, da se bo naložba povrnila v dobrih devetih letih, povprečni letni donos naložbe pa znaša 14 odstotkov, medtem ko je življenjska doba sončne elektrarne daljša od 30 let. Država po novem vsem investitorjem zagotavlja zajamčene odkupne cene elektrike v obdobju 15 let.


Prav ti izračuni so občinske svetnike spodbudili, da so spremenili občinske predpise in investitorjem omogočili pridobivanje dovoljenj za gradnjo sončnih elektrarn tako na objektih v industrijski coni kot tudi ponekod na prostem. Poleg tega bodo upravljalce javnih objektov v občini spodbujali, da na strehe javnih objektov namestijo sončne elektrarne. Skratka, občinski možje v omenjeni občini pričakujejo veliko zanimanje za vlaganje v sončne elektrarne v njihovi občini.


Elektrika iz sonca za 13.000 gospodinjstev

Kot kaže, bo na območju petrinjskega Krasa že čez kakšno leto zrasla največja sončna elektrarna v Sloveniji in tudi ena od večjih v srednji Evropi. Volja, da bi se to zgodilo, je velika, denar, kot pravijo, zagotovljen, država pa je na vrsti, da izda vsa ustrezna soglasja in gradbeno dovoljenje. Tako so prepričani Zvone Benčič Midre, župan občine Hrpelje - Kozina, Thomas Matt, predstavnik nemške družbe City Solar, ki namerava za naložbo v elektrarno s partnerji vložiti kar 175 milijonov evrov, in Zoran Rožič, direktor Paninvesta iz Arje vasi, ki v postopkih za pridobitev vseh potrebnih dokumentov zastopa City Solar.


Da bodo naložbo lahko izpeljali, so se v City Solarju (v svetovnem merilu je to eno največjih podjetij za gradnjo sončnih elektrarn) odločili, da v Sloveniji ustanovijo svoje podjetje.
V občini Hrpelje - Kozina so že začeli postopke za spremembo namembnosti zdaj kmetijskih zemljišč v gradbena. Gre za zemljišča v k. o. Ocizla oziroma območje pri Petrinjah levo od stare magistralne ceste iz Ljubljane proti Kopru. Postopki naj bi bili kmalu končani, do konca leta naj bi investitor dobil gradbeno dovoljenje in začel dela. Gradnja elektrarne naj bi trajala leto dni, torej bi lahko začela obratovati leta 2011.


Na omenjenem območju bi City Solar s partnerji rad postavil sončno elektrarno z največjo nominalno močjo 35 MW. Površina elektrarne bo okoli 732.000 kvadratnih metrov. Največja proizvodnja elektrike bi lahko bila 45.500.000 kWh, kar zadošča za oskrbo več kot 13.000 gospodinjstev. Izračunali so, da bi s to elektrarno, v primerjavi s klasično termoelektrarno, lahko »prihranili« kar 42.000 ton izpustov ogljikovega dioksida v zrak.