Od jutra do večera

Razpis je namenjen srednješolcem, nanj pa se lahko prijavijo tako posamezne srednje šole kot tudi posamezni dijaki. S tem tekmovanjem, ki poteka še v 13 evropskih državah, želijo organizatorji spodbuditi dijake in njihove profesorje, da bi v vsakodnevnem življenju bolj skrbno ravnali z energijo. Tako šole, ki se bodo potegovale za evropsko nagrado, kot tudi vse druge osnovne in srednje šole ter vrtci pa se lahko potegujejo tudi za priznanja in nagrade priloge Moj dom za energetsko najbolj varčne objekte v Sloveniji.

Od trenutka, ko zjutraj zazvoni digitalna budilka, pa do trenutka, ko zvečer ugasnemo luč, je ves čas »zaznamovan« z rabo energije. Za kuhanje, pot v šolo, poslušanje glasbe, prhanje itd. porabimo precej energije. Poleg stroškov za elektriko prav raba energije izdatno prispeva k izpustom CO2 in drugih toplogrednih plinov. Kot pravi Maja Blejec iz Slovenskega e-foruma, ki vodi projekt v Sloveniji, običajno na naše vsakodnevne dejavnosti nismo pozorni. Če bi bili ob vsem našem delovanju nekoliko bolj pozorni, bi lahko precej pripomogli k bolj učinkoviti rabe energije.

Z inovativnimi pristopi do varčevanja

Dijaki in posamezne srednje šole se bodo tako lahko potegovali za nagrade v treh različnih kategorijah. V šolah, ki se bodo prijavile, bodo ocenjevali, kako dobro šola skrbi za energetsko učinkovitost stavbe. Ob tem Maja Blejec dodaja, da za to niso potrebne nikakršne investicije, ampak lahko šole veliko dosežejo že s samo spremembo vedenja in malo večjo pozornostjo pri rabi energije. S tako imenovanimi mehkimi ukrepi lahko namreč vsaka šola zmanjša porabo energije za 10 do 15 odstotkov.

Posamezni dijaki se bodo lahko pomerili v svoji kategoriji, in sicer tako, da bodo predstavili čim bolj inovativen način, s katerim so na šoli privarčevali največ energije. V tretji kategoriji (video/multimediji) pa se bodo lahko potegovali dijaki z različnimi izdelki, ki jih je mogoče predstaviti na ekranu (spletna stran, Facebook skupina, predstavitev v PowerPointu in podobno). Nagrajeni bodo tisti dijaki, ki bodo na najbolj inovativen način predstavili svoje ideje, izkušnje, sporočila in podobno.

Vsi, ki se želijo potegovati za evropsko nagrado za energetsko učinkovitost, morajo torej svoje prijave poslati do 20. maja na Slovenski e-forum. Komisija bo v vsaki kategoriji izbrala po tri najboljše izdelke. Šole in posamezni dijaki, ki bodo zmagali v posamezni kategoriji, pa se bodo brez dodatnih prijav potegovali za evropsko nagrado, za katero se bodo potegovali šole in dijaki iz 14 evropskih držav. Zmagovalce iz posamezne kategorije pa bodo povabili tudi v Trst, kjer bo potekala zaključna prireditev, na kateri bodo zmagovalci predstavili svoje prispevke.

Pozimi ne zagrinjajmo zaves

Šolam, ki so se odločile za sodelovanje, so na spletni strani IUSES na voljo najrazličnejša učna gradiva za profesorje in dijake, prevedena tudi v slovenščino. V učnem gradivu je zelo veliko koristnih informacij in nasvetov za vse, ki se odločajo za obnovo, novogradnjo ali samo za zamenjavo različnih naprav v gospodinjstvu.


Strokovnjaki med drugim svetujejo:

– Z dobro toplotno izolacijo stavbe lahko dosežemo celo do 50-odstotne prihranke energije za ogrevanje in hlajenje.

– Pri nakupu klimatskih naprav lahko privarčujemo že s tem, da moč hlajenja uskladimo s površino prostora. V tabeli so prikazana najbolj optimalna razmerja med površino prostora in močjo klimatske naprave.

– Ena oseba v povprečju porabi okoli 40 litrov vode na dan, medtem ko se dejanska poraba za posamezna opravila med različnimi tipi porabnikov zelo spreminja. V spodnji tabeli so prikazani podatki, koliko energije porabimo pri posameznih opravilih.

– Zastiranje oken ali drugih steklenih površin stavbe z zavesami, žaluzijami, roletami ali drugimi senčili v zimskem času ni priporočljivo. Steklene površine omogočajo dnevni naravni svetlobi in toploti vstop v bivalni prostor. V zimskem času morajo biti vsaj na južni strani stavbe zavese in druga senčila odstrti, da lahko sonce vstopa v prostor. S tem pridobimo v stanovanju dodatne sončeve toplotne dobitke.

– Pomembna je tudi barva fasade, saj vpliva na to, ali se sončna svetloba vpija ali odbija. Svetle barve svetlobo odbijajo, temne pa jo absorbirajo.