Učinkovita raba energije je vse bolj aktualna tema, še posebno zanimiva pred začetkom nove kurilne sezone. Izdatek za energijo, ki vključuje ogrevanje, gorivo za osebni prevoz in elektriko, predstavlja gospodinjstvu pomemben delež rednih mesečnih stroškov. Ker pa proizvodnja energije, pridobljene iz fosilnih goriv, in naraščajoča poraba negativno vplivata na okolje, lahko učinkovito ravnanje z energijo obravnavamo kot družbeno odgovorno ravnanje.

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije (REUS), katere namen je spodbujati učinkovito ravnanje z energijo, omogoča vpogled v obstoječe stanje in spremljanje energetske učinkovitosti stanovanjskih stavb, načina in navad ravnanja z energijo ter pripravljenost na investiranje v slovenskih gospodinjstvih. Raziskava je namenjena javni upravi, ponudnikom in dobaviteljem energije, proizvajalcem in trgovcem trošil − proizvodov, ki za svoje delovanje potrebujejo energijo, ter vsem, ki so neposredno ali posredno povezani z rabo energije v gospodinjstvih.

V letošnjem, drugem valu raziskave REUS, katere pobudnik, nosilec in investitor je agencija Informa Echo, je sodelovalo osem podjetij. Poleg rezultatov so pripravili tudi kazalnike učinkovite rabe energije v gospodinjstvih, ki so vzpostavljeni z namenom spremljanja trendov na posameznih področjih. V kazalnike so vključeni tisti dejavniki, ki močno vplivajo na porabo energije v gospodinjstvih. Na področju stanja stavb je ključni kazalnik kakovost izolacije v slovenskih gospodinjstvih. Pri tem sta vključena debelina izolacije fasade in podstrehe ter tip oken.

Kar 57 odstotkov enodružinskih in 72 odstotkov večstanovanjskih stavb v Sloveniji nima ustrezne toplotne izolacije. Okna z energetsko varčno zasteklitvijo pa ima le 16 odstotkov gospodinjstev.

Kakovostna izolacija stavb je poleg stanja ogrevalnega sistema ter obnašanja ljudi glede prezračevanja in temperature zraka v stanovanju najpomembnejši element, ki določa porabo energije za ogrevanje in hlajenje. Če bi na te stavbe namestili od 10 do 15 centimetrov izolacije, bi prihranili približno 15 odstotkov energije, ki se je porabi v vseh gospodinjstvih.

Nepovratne finančne spodbude za naložbe v večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih in večstanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije ponuja Eko sklad.

V raziskavi REUS 2010 so sodelovali: Informa Echo (pobudnik, nosilec in investitor), Arhea, Center za energetsko učinkovitost IJS, Eco Consulting, Gradbeni inštitut ZRMK, I-Vites, SURS, Valicon.

Uporabne nasvete za učinkovito ravnanje z energijo najdete na portalu www.pozitivnaenergija.si.

Rajko Dolinšek, Informa Echo