V kampanji sodelujejo še Inštitut za varovanje zdravja RS, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijski inštitut Slovenije in Čebelarska zveza Slovenije. MKGP želi s kampanjo ozavestiti kmetovalce in male uporabnike FFS o nujnosti njihove uporabe, hkrati pa opozoriti še na druge možne ukrepe, s katerimi lahko prav tako povečamo odpornost rastlin in zmanjšamo uporabo FFS.

Do konca leta 2007 so se FFS prodajala vsem kupcem brez omejitev, od leta 2008 pa se v praksi omejuje nakup uporabnikom, ki ne predložijo dokazila o dodatnem usposabljanju. Tako so najnevarnejša FFS naprodaj le v specializiranih prodajalnah in dostopna le uporabnikom s potrdilom o obveznem dodatnem usposabljanju o uporabi FFS. Tista FFS, ki se lahko prodajajo brez potrdil, ne smejo vsebovati nevarnih toksičnih lastnosti, ne smejo biti nevarna za okolje in ekosisteme, pakirana morajo biti v količinah, ki ne povzročajo ostankov neporabljenih sredstev pri uporabnikih, poleg tega ti pripravki ne smejo biti nevarni za čebele. Usposabljanje o pravilni uporabi FFS izvaja v Sloveniji 17 pooblaščenih izvajalcev, vse informacije o uporabi FFS pa so dostopne na spletnih straneh FURS.

Zakon o FFS tudi določa, da ne sme nihče (niti organizacija niti posameznik) kupovati v drugih državah in prinašati, dati na trg in uporabljati FFS v Sloveniji, če zanje ni izdana odločba o registraciji ali dovoljenje v RS. Sicer pa je trenutno registriranih v Sloveniji okoli 307 FFS, številka se iz meseca v mesec spreminja, se pa ves čas giblje okoli 300.