Odgovor: Zavarovalnice na splošno niso posebno velikodušne pri zavarovanju nepremičnin pred vodnimi ujmami. Ker je Slovenija država z visokim poplavnim tveganjem, je to z vidika zavarovalnice celo nekako logično, zato vam priporočam, da se, preden z zavarovalnico sklenete zavarovalno polico za zavarovanje nepremičnine pred elementarnimi nesrečami, natančno pozanimate, koliko znaša zavarovalnina v primeru poplav. Če želite imeti svojo hišo kakovostno zavarovano pred vodnimi ujmami, vam vsekakor priporočam, da zavarovalnemu agentu poveste, da bi radi imeli nepremičnino zavarovano pred vso škodo, ki jo utegnejo povzročiti poplave, in da ste za to pripravljeni plačati tudi višjo zavarovalno premijo.


Vprašanje 2: Zanima me, kakšen je obseg zavarovalnega kritja v primeru elementarnih nesreč na nepremičnini. Ali zavarovalnica krije vso škodo, ne glede na to, ali je bila ta povzročena naključno, ali morda po krivdi zavarovanca, ali celo namenoma?

Odgovor: Načelno je zavarovalnica dolžna povrniti vso škodo, nastalo po naključju ali po krivdi zavarovalca, zavarovanca ali zavarovalnega upravičenca. A zakon vendarle dopušča možnost, v skladu s katero je glede določene škode njena obveznost v zavarovalni pogodbi izrecno izključena, zato svetujem, da se pred podpisom zavarovalne pogodbe za nepremičnino temeljito pozanimate, katera škoda je krita v konkretnem primeru. V nobenem primeru pa zavarovalnica ne more biti odgovorna za škodo, ki je povzročena namenoma. Prav tako zavarovalnica načelno ne odgovarja za škodo zaradi napak na nepremičnini, razen če s pogodbo ni bilo drugače dogovorjeno. Tudi glede odgovornosti zavarovalnice zaradi napak nepremičnine vam svetujem, da zavarovalnega agenta vprašate, kako je z odgovornostjo zavarovalnice v tem primeru. Posvetujte se tudi s pravnimi strokovnjaki.

Mag. Boštjan J. Turk