Eko sklad bo v letu 2011 občanom ponudil nepovratne finančne spodbude v skupni višini 12 milijonov evrov. Deset milijonov bo namenjenih izvedbi različnih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v eno- ali dvostanovanjskih stavbah oziroma posameznih stanovanjih, dva milijona pa izvedbi določenih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije pri obnovi tri- ali večstanovanjskih stavb.

Pomoč omejena na 25 odstotkov naložbe

10 milijonov je namenjenih vgradnji solarnega ogrevalnega sistema, kurilne naprave na lesno biomaso, toplotne črpalke, lesenega zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi stavbe, prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, prvi vgradnji centralnega ogrevanja pri obnovi stavbe in priključitvi na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije, toplotni izolaciji fasade, strehe ali podstrešja pri obnovi stavbe, gradnji ali nakupu nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe ter nakupu stanovanjske enote v tri ali večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu.

Višine spodbud bodo omejene in sicer v večini primerov v višini 25 odstotkov priznanih stroškov naložbe. Pri vseh ukrepih so določene tudi omejitve višine priznanih stroškov oziroma nominalne višine spodbud in/ali obsega naložbe. Tako na primer za vgradnjo sončnih zbiralnikov spodbuda ne more preseči 4000 evrov.

Brez spodbud za zamenjavo oken in vrat s PVC-okvirjem

Edina večja sprememba v primerjavi s pogoji v letu 2010 je pri zamenjavi zunanjega stavbnega pohištva. V letu 2011 bodo do spodbude upravičeni le občani, ki bodo zamenjali staro zunanje stavbno pohištvo z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi okni, balkonskimi vrati ali fiksnimi zasteklitvami. Razloga sta višji vložek energije pri izdelavi okna s PVC-okvirjem kot za lesena okna, hkrati pa je ta odločitev skladna s sprejeto nacionalno politiko rabe lesa.

Do 2 milijona evrov spodbud pa bodo upravičeni občani za načrtovano naložbo obnove večstanovanjske stavbe, kot so toplotna izolacija fasade ali strehe oziroma podstrešja, vgradnja naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije, vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov in vgradnja sistema delitve stroškov za toploto.

Javna poziva Eko sklada za nepovratne finančne spodbude občanom bosta veljala od 1. januarja do 31. decembra 2011 oziroma do objave zaključka v uradnem listu. Enako kot v preteklih letih bodo spodbude dodeljene le za nove naložbe, ki bodo izvedene po vložitvi vloge za pridobitev nepovratnih sredstev na Eko skladu.