Odpadki niso več nekaj odvečnega, kar sodi zgolj na vedno bolj polna smetišča, ampak danes predstavljajo potencialne surovine, katerih pot se s sicer urejenih, okolju prijaznih odlagališč vedno bolj preusmerja v tehnološko vrhunsko razvito industrijo za predelavo odpadkov v koristne surovine, kompost ali gorivo.

Na odlagališče res samo neuporabni odpadki

odlagalisce.jpg

V procesu preobrazbe odpadkov v ponovno uporabne surovine lahko sodelujemo prav vsi, in sicer tako, da ločeno zbiramo odpadke. Na odlagališče bodo tako prispeli le odpadki, ki jih ni mogoče predelati ali koristno uporabiti. To določa tudi zakonodaja Evropske unije, ki od svojih članic zahteva, da vsako leto zmanjšujejo količino odpadkov na odlagališčih.

V Sloveniji poteka ločeno zbiranje:
- odpadnega papirja in kartona, stekla in embalaže,
- bioloških odpadkov (rjave posode na zbirnih mestih za biološke odpadke),
- kosovnih odpadkov (prevzemna mesta za odvoz kosovnih odpadkov ali zbirni center),
- nevarnih odpadkov,
- odpadne električne in elektronske opreme,
- ostanka odpadkov (črne ali sive posode na zbirnih mestih za ostanke odpadkov),
- posebnih odpadkov.

Iz odpadkov cela paleta različnih izdelkov

recikliranje.jpg

Ločeno zbrani odpadki lahko gredo v nadaljnjo predelavo, kar ohranja okolje čistejše, saj za proizvodnjo ne uporabljamo naravnih virov, obenem pa podaljšuje življenjsko dobo odlagališča, ki je manj obremenjeno. Vse ločeno zbrane frakcije odpadkov, razen bioloških, prevzema družba za ravnanje z odpadno embalažo Slopak. Posamezne frakcije odpadkov nato predelajo, iz njih pa dobimo celo paleto različnih izdelkov.

Papir in karton
V papirnicah papir in karton najprej pripravijo za obdelavo - odstranijo lepilo, vezavo, kovinske dele in smeti ter surovine primerno predelajo. Nato iz predelanega kartona in papirja izdelajo papirnate vrečke, toaletni papir in papirnate brisače, kartonsko embalažo za jajca, kuverte, zvezke, mape …

Steklo
V steklarnah steklo predelajo v nove izdelke, pri postopku pa skorajda ni odpadkov ali neželenih stranskih produktov. Steklo je izjemno hvaležna surovina, saj ga je mogoče večkrat stoodstotno reciklirati, ne da bi izgubilo na kakovosti.

Embalaža
Iz plastične embalaže izdelujejo ohišja za kemične svinčnike in vžigalnike, različne cevi, vrečke ... Iz votle embalaže za tekoča živila (mleko, sok ipd.), ki je sestavljena iz kartona, polietilena in aluminijeve folije, pa se lahko s postopkom termičnega stiskanja izdelajo tudi posebne plošče Tectan, ki se uporabljajo v pohištveni industriji.

Biološki odpadki
Biološke odpadke prevzame podjetje Koto, ki ima dovoljenje za njihovo zbiranje. Ločeno zbrane biološke odpadke prevzamejo in predelajo, sicer pa lahko biološke odpadke odlagamo tudi v posebne kompostnike. Tako ustvarjamo kompost in ga uporabljamo namesto umetnih gnojil.

Drugi odpadki
Ostanek odpadkov gre na odlagališča nenevarnih odpadkov.