Odgovor: Nujni dediči imate pravico do dela pokojnikove zapuščine, in sicer do tistega dela, s katerim pokojnik ne more razpolagati ‒ to je nujni delež. Ta nujni delež znaša polovico tistega deleža, ki bi šel vsakemu posameznemu dediču po zakonitem dednem redu. To pomeni, da lahko tako vi kot tudi hči kot nujni dedinji zahtevata četrtino deleža moževe zapuščine, skupaj torej polovico deleža. V ta nujni delež seveda spada vsaka stvar oziroma pravica, ki sestavlja zapuščino, torej tudi moževo stanovanje, kar pomeni, da bi lahko zahtevali nujni delež tudi na tem stanovanju. Vendar pa lahko oporočitelj določi, da dobi nujni dedič svoj nujni delež tudi v določenih stvareh (denimo v premičninah), v pravicah ali v denarju. Svetujem vam, da natančno preučite oporoko, ki jo je pokojni mož napisal, in preverite, ali v njej morda obstaja kakšna klavzula, v skladu s katero vam je mož nujni delež naklonil v kakšni drugačni obliki. No, sin pa lahko v primeru, če je očetu s svojim delom ali zaslužkom ali kako drugače pomagal pri pridobivanju, zahteva, da se iz očetove zapuščine izloči del, ki ustreza njegovemu prispevku k povečanju ali ohranitvi očetovega premoženja.

Vprašanje: Oče je napravil oporoko, v kateri me je prezrl, saj je vse svoje premoženje naklonil ženi in starejšemu bratu. Če bi zahteval nujni delež, me zanima, kako se ga sploh ugotovi. Katere kriterije je torej treba upoštevati pri ugotavljanju vrednosti zapuščine?

Odgovor: Najprej je treba popisati in oceniti vse premoženje, ki ga je imel zapustnik ob svoji smrti, in vse njegove terjatve, ki jih je morebiti imel proti kateremu izmed dedičev (razen tistih, ki so dejansko neizterljive). Od tako ugotovljene vrednosti zapuščine se odbijejo dolgovi zapustnika, stroški za popis in ocenitev zapuščine in stroški za njegov pogreb. Temu se doda še vrednost vseh morebitnih daril, ki jih je zapustnik naklonil zakonitim dedičem (tudi tistih, za katere je zapustnik odredil, da naj se dediču ne vračunajo v njegov dedni delež). Temu se dodajo še darila, ki jih je zapustnik v zadnjem letu svojega življenja naklonil drugim osebam (tistim, ki niso zakoniti dediči). Tako se ugotovi vrednost zapuščine.

mag. Boštjan J. Turk