Odgovor: Kot mož umrle najemnice ste po zakonu dobro varovani. Zakon namreč določa, da je v primeru, če najemnik stanovanja umre, lastnik dolžan skleniti novo najemno pogodbo pod istimi pogoji tudi z zakoncem najemnika. Je pa zato pomembno, da dejansko prebivate v takem stanovanju in niste morda tam zgolj prijavljeni. Poudariti bi želel še, da morate sami sprožiti iniciativo za podaljšanje najemnega razmerja, saj se to ne podaljša avtomatično – zahtevo za sklenitev nove najemne pogodbe morate podati v roku 90 dni od smrti žene.

Vprašanje: Z možem sva šest let živela skupaj v stanovanju v Celju. Ker so se najini odnosi zadnje čase ohladili, sva ugotovila, da nima več smisla vztrajati skupaj. Problem je v tem, da nobeden izmed naju ne želi zapustiti stanovanja. Mož misli, da lahko on ostane v stanovanju, ker naj bi plačal več najemnine kot jaz. Toda sama sem skrbela za vse gospodinjstvo, plačevala položnice in skrbela za otroke. Zanima me, kdo ima več možnosti, da ostane v stanovanju.

Odgovor: V vsakem primeru je koristno, da z možem poskušata vsaj tu najti razumen kompromis, še posebno zaradi otrok, ki jih bo vajina ločitev vsekakor prizadela. Ker pravite, da ste skrbeli za vsa gospodinjska dela, plačevali položnice, predvsem pa skrbeli za otroka, imate precej možnosti, da ostanete v stanovanju. Seveda pa je treba upoštevati tudi to, da je mož plačeval najemnino. Predvidevam, da se tudi mož ne bo kar tako sprijaznil, da mora zapustiti stanovanje, ne da bi mu vi plačali ustrezno kompenzacijo. Zakon sicer določa, da se o tem, kdo bo ostal v najemniškem stanovanju, partnerja lahko sporazumeta. Če pa do sporazume ne pride, odloči o tem sodišče v nepravdnem postopku.

mag. Boštjan J. Turk