Po teoriji obstajajo trije osnovni odnosi med elementi: Podporni, kjer en element s svojo energijo podpira ali hrani drugega, in sicer: VODA hrani LES, LES hrani OGENJ, OGENJ hrani ZEMLJO, ZEMLJA hrani KOVINO in KOVINA hrani VODO.

V družini to deluje tako:
tam, kjer sta partnerja v podpornem elementu, na primer VODA in LES, bo partner, ki je VODA, vedno podpiral tistega, ki je LES, in njun odnos bo verjetno precej umirjen in stabilen. V zvezi elementov LES in OGENJ pa lahko postane podpora aktivnega LESA prav tako zelo aktivnemu elementu OGENJ moteča. Če sta v tem odnosu otrok in eden od staršev, na primer mati VODA in otrok LES, se bo otrok v otroštvu počutil varno, saj bo imel materino podporo. Pomembno je, da mati s svojo podporo ne pretirava, saj otrok mora, in to si tudi želi, odrasti in sam prevzeti odgovornosti ter svoj način življenja.

En element omejuje ali podpira drugega

Kontrolni, kjer en element nadzira, omejuje ali razdira drugega, in sicer:
VODA nadzira OGENJ, OGENJ nadzira KOVINO, KOVINA nadzira LES, LES nadzira ZEMLJO in ZEMLJA nadzira VODO.

V odnosih se kontrolni cikel odraža v tem, da eden od partnerjev prevzame vodilno vlogo in neprestano poskuša drugega partnerja popravljati in spreminjati. Na primer partner KOVINA bo vedno poskusil spreminjati partnerja, ki je LES. To izhaja iz različnega pogleda na svet, saj je energija kovine obrnjena navznoter v kontemplacijo, medtem ko je energija lesa obrnjena navzgor, v rast in odpiranje. Seveda trud KOVINE običajno ne bo prinesel želenih sadov, saj je LES močan element, ki ga je težko umiriti in usmerjati drugam. Če partnerja trmasto vztrajata vsak pri svojem stališču, je odnos v nevarnosti, če pa znata oba malo popustiti, je korist obojestranska in tudi dolgočasja v razmerju ni. Otroci, ki odraščajo pod tako »kontrolo« starša, bodo težko razvili dovolj samozavesti za samostojno življenje, saj bodo, zaradi neprestanega popravljanja in usmerjanja staršev v drugo smer, kot jih vodi njihov lastni element, dvomili o lastnih sposobnostih.

Umirjevalni, kjer element, ki podpira drugega, s tem zmanjšuje, umirja svojo energijo, in sicer: VODA umirja KOVINO, KOVINA umirja ZEMLJO, ZEMLJA umirja OGENJ, OGENJ umirja LES in LES umirja VODO.

Podpiranje drugega je za vsak element dobrodejno. Tisti, ki s svojo energijo podpira drugega, se počuti koristen in umirjen. Seveda so odnosi odvisni tudi od moči posameznega elementa. Lahko si predstavljamo, da lahko močna VODA popolnoma zatre šibak OGENJ, medtem ko lahko šibka VODA močan OGENJ le omeji. Ker je volja človeka po mojem še vedno najpomembnejša sila, je toliko bolj pomembno, da se svojih odnosov zavemo in z védenjem o tem, kako elementi vplivajo na nas in naše odnose, tudi ukrepamo.

Posrednik olajša težave

Če imamo v družinskih odnosih težave in jih z analizo elementov lahko prepoznamo, si lahko pomagamo tudi s pripomočki, ki jih uporablja feng šuj. Pri tem je pomembno vedeti, da je vse, kar v svetu obstaja, mogoče razporediti med pet elementov. Ko to prepoznamo, lahko posamezne elemente uporabimo za spodbudo, omejitev ali umiritev svoje energije.

Ste se kdaj vprašali, zakaj na primer včasih ne prenesete oblačil določene barve, medtem ko so vam drugič zelo všeč? Vse stvari s svojo barvo, obliko ali materialom delujejo z energijo določenega elementa. Pogosto neko barvo izberemo instinktivno, toda če bi malo razmislili, bi ugotovili, da uporabljamo natančno tisto barvo, ki v določenem trenutku harmonizira naše počutje, saj barva dodaja, umirja ali odvzema energijo elementa.

Najbolj neprijeten je pravzaprav odnos kontrole enega elementa nad drugim. To lahko omilimo tako, da med elementa z barvo, obliko ali materialom vstavimo posrednika, to je manjkajoči element. V vsakdanjem življenju zato lahko uporabimo stanovanjske predmete, oblačila ali drugo opremo:

− med KOVINO in OGENJ dodamo ZEMLJO, na primer rumeno keramiko,
− med VODO in ZEMLJO dodamo KOVINO, na primer okroglo mizo z belim prtom,
− med LES in KOVINO dodamo VODO, na primer LES nosi modro ali črno oblačilo,
− med OGENJ in VODO dodamo LES, na primer veliko zelenih rastlin,
− med ZEMLJO in LES dodamo OGENJ, na primer svečko ali rdeč prt.

Morda se vam zdijo ti nasveti preveč preprosti. Če boste poizkusili, boste ugotovili, da je življenje pravzaprav preprosto in nam vsepovsod ponuja možnosti, da si izboljšamo počutje in tudi odnose.