Poleg mnogih drugih dobrin nam gozd nudi tudi okrasna praznična drevesca. Pridobijo jih lahko lastniki gozdov pri strokovnem redčenju mladega gozda, na zaraščajočih se negozdnih površinah, pod daljnovodi, ki so napeljani skozi gozdove ali na posebnih nasadih za vzgojo prazničnih drevesc. Pri pridobivanju prazničnih drevesc na opisan način gozd in naše okolje ne utrpita škode. Takšno drevesce prepoznamo po plombi v obliki nalepke, ki je letos rumene barve.

V zadnjem desetletju je v mnogih domovih naravno drevesce zamenjalo umetno, izdelano iz plastičnih mas. Mnogi se za nakup umetnega drevesca odločijo iz ekoloških razlogov. Vendar mora umetno božično drevo služiti svojemu namenu 20 let, da se njegov negativni vpliv na okolje izenači z negativnim vplivom pridelave naravnih božičnih drevesc iz nasadov. Ko umetna drevesa zavržemo, pa postanejo težko razgradljiv odpadek v našem okolju, medtem ko so naravna v celoti biološko razgradljiva.