Sto tisoč sodelujočih šolarjev izvedlo 2017 projektov

Philips Slovenija se letos aktivno vključuje v projekt Ekošola, v katerem sodeluje 628 vzgojnoizobraževalnih zavodov iz vse Slovenije. Okoli 100.000 ekošolarjev je v lanskem letu izvedlo 2107 projektov s področja ekologije, varčevanja z energijo in varovanja okolja, s katerimi nadaljujejo tudi letos, med njimi pa je tokrat tudi raziskava o razsvetljavi.

Konkretnejšo raziskavo o razsvetljavi v učilnicah izvajajo učenci pod nadzorom mentorjev. Tako se bodo šolarji z aktivnim sodelovanjem v projektu seznanili in poučili o pomembnosti kakovostne osvetljenosti prostorov in v praksi pridobili znanje in popotnico za ustvarjanje višje kakovosti življenja tudi kasneje.

eko_sola.JPG

Razsvetljava v slovenskih šolah ni dovolj kakovostna

Vmesni rezultati raziskave pa so že pokazali, da razsvetljava v slovenskih šolah ni na zadostnem kakovostnem nivoju. Kakovost svetlobe namreč pomembno vpliva na učinkovitost in produktivnost učencev. Svetloba iz neprimerne sijalke najpogosteje draži oči in povzroča neudobje ali celo glavobol, primerna svetloba pa omogoča skoncentriranost učencev na predavano snov. Uporaba primernih in kakovostnih sijalk poleg ustrezne svetlobe za boljše izvajanje učnega procesa pomeni tudi občuten prihranek pri stroških in pomembno zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida.

Pri Philipsu Slovenija bodo konec šolskega leta s prenovo razsvetljave znova nagradili nekaj izbranih šol, ki se bodo v okviru projekta Ekošola najbolj izkazale na področju varčevanja z energijo. Doslej so bila za svoja prizadevanja za ohranjanje okolja s prenovo razsvetljave že nagrajene: OŠ Notranjskega odreda iz Cerknice, osnovne šole v Murski Soboti (III in IV), OŠ v Šmartnem ob Dreti, OŠ v Žalcu, Škocjanu, Šmarju pri Kopru in Celju ter gimnaziji v Litiji.