Horizont je ves čas stavil na popolnoma preprosto logiko, to je zadovoljni kupec, kar jim je prineslo tudi današnji položaj ne le na področju prodaje energentov, ampak tudi na področju klimatizacije in ogrevanja objektov, tudi z obnovljivimi viri, in prezračevanja. Najprej so svojo dejavnost razširili na prodajo kurilnega olja O. K., leta 1994 so ponudili trgu klimatske naprave in kasneje, leta 2000, postali generalni zastopnik blagovne znamke Coolwex, svojo dejavnost pa so usmerili tudi v ponudbo ogrevanja z obnovljivimi viri. Leta 2006 so spremenili strukturo podjetja Horizont skupine v holdinško družbo, iz njihovih programov pa so se rodila samostojna podjetja Klima center Horizont, Naftna družba Horizont in Bioles Horizont. Direktor Horizont skupine je Igor Cverlin, ki pravi:

cverlin.jpg

»Leta 1990 smo bili res eno prvih zasebnih podjetij za prodajo trdih kuriv, smo pa z našim pristopom bistveno spremenili takrat uveljavljen način prodaje teh kuriv. Kupcem smo omogočili naročila po telefonu in plačilo ob dostavi ali na obroke, kar je bila novost na trgu. Dve leti po ustanovitvi smo začeli prodajo kurilnega olja z enako filozofijo kot pri trdih kurivih. To pa je − prijazno do potrošnika. Takratna ponudba na trgu je dajala potrošniku občutek, da mora biti vesel, da gorivo sploh dobi. Mi smo naredili preobrat v tej miselnosti in smo potrošnika postavili na prvo mesto ter smo ga na tak način presenetili. Dali smo mu udobje, prijaznost, varnost in predvsem kakovost in točnost pri dobavah. In to je ves čas naš moto. Ob tem pa se v našem podjetju še kako zavedamo vpliva našega goriva na okolje. Zato smo vedno težili k višji kakovosti, kot jo predpisuje standard.«

Nadstandard

Kakovost ponudbe in kakovost proizvoda. Kako se to doseže pri kurilnem olju?

»Že od vsega začetka smo uvažali premog, ki je bil bistveno višje kakovosti kot premog na našem trgu. To smo potem nadaljevali tudi pri kurilnem olju, zagotavljali smo višjo, nadstandardno kakovost. Na slovenski trg smo dobavljali gorivo, ki je imelo po karakteristikah in primeseh bistveno višje standarde od dovoljenih v naši državi.«

Je to odvisno od tega, kje kupujete olje?

»Tako je. Tudi zato smo razvili blagovno znamko O. K. Olje, kurilno olje za okolje, in tako že v imenu opozorili kupca na pomembne prednosti.«

Bolj čisto, višji standard, kaj pa kurilnost?

»Za malenkost večja.«

Zakaj pa tega ne ponujajo tudi drugi?

»Nekdo mora biti prvi, nekdo mora biti vlečni konj razvoja. V zadnjem času so tudi naši konkurenti sledili našemu zgledu.«

Nekoč mi je neka bralka s slabim socialnim statusom pripovedovala, kako je bila na Dunaju, v Salzburgu, Budimpešti… Šele ko mi je povedala, da je vaš kupec in da vi kupcem omogočate take izlete, mi je postalo jasno, kako potuje po svetu. Se pravi kakovost ponudbe in pravi posluh za kupca. Prodaja kurilnega olja je verjetno zaradi specifičnih razmer na trgu bila in je še vedno zahtevna.

»Bistvo našega dela in s tem povezanega uspeha so zadovoljni kupci. Vedeti moramo, da ne prodajamo klasičnih potrošniških dobrin. Kurivo je nekaj, kar pomeni varnost doma in se nekako dotika družine. Zato so ti elementi prodaje toliko pomembnejši. To ni igrača, ki jo kupiš in jo zavržeš, če ti ne ustreza. Ljudje tega ne kupujejo zaradi emocij ali želje, ampak zaradi potrebe po toploti. Mnogi si ga težko privoščijo, nekaterim to predstavlja samo enega izmed odhodkov iz družinskega proračuna, pri mnogih pa je nakup zagotovo zahteven za družinski proračun in se mora marsikdo čemu tudi odpovedati, ker pač nima druge izbire. Zato smo mi nakup povezali s nadstandardno ponudbo glede kakovosti, pa tudi z občutki in doživetji. Tako smo kupcem ponudili tudi izlete na Dunaj, v Salzburg, Budimpešto in drugam. Očitno, tudi po vaših izkušnjah, uspešno.«

Klimatske naprave

horizont1.jpg

Že leta 1994 ste trgu ponudili klimatske naprave. Naprave, ki so se takrat šele prebijale na slovenski trg. Ste se s Coolwexom povezali že takoj na začetku?

»Ne, nismo se. Takrat smo prepoznali prihodnost v zagotavljanju idealne klime v prostoru. Ugotovili smo, da bo vse večja potreba po ugodnem bivalnem okolju. Na začetku smo bili predstavniki druge blagovne znamke, po štirih leta dela na tem področju pa smo se povezali s Coolwexom, kar se je izkazalo več kot odlično. Zaradi kakovosti in tudi zaradi njihove široke ponudbe izdelkov v različnih segmentih, od klimatskih naprav do različnih toplotnih črpalk in kotlov na lesno biomaso. Seveda pa danes zastopamo še nekatere druge znamke.«

Obnovljivi viri so nekako nadgradnja tekočih kuriv. Kako jih vi kot prodajalec tekočih goriv vidite? Kot logično nadaljevanje razvoja ali kot konkurenco lastnemu »proizvodu«, ki ste ga bili zaradi trga prisiljeni uvrstiti v svojo ponudbo?

»Moram se vrniti na začetek. Bistvo našega dela je zadovoljen kupec. Naš cilj je zniževanje stroškov za ogrevanje in dvigovanje ekološke zavesti. Zavedamo se naše pomembne vloge v prispevanju k zniževanju emisij in varovanju okolja ter tudi tega, da se navade kupcev in tudi tehnologija ogrevanja spreminjajo. Mi pa smo tisti, ki vse to spremljamo. Bodoče trende in zakonodajo. Zato je logično nadaljevanje razvoj naših podjetij. Kupci prehajajo na bolj čiste vrste ogrevanja, mi pa jih k temu še dodatno spodbujamo in sledimo njihovim željam in pričakovanjem. To, kar ste me vi vprašali, me vpraša marsikdo. Naša prednost pri tem pa je, da imamo veliko bazo zadovoljnih kupcev kurilnega olja, ki jim danes lahko ponudimo moderne celostne rešitve za naslednje desetletje. In to je bistvo. Gledati moramo naprej in gledati moramo pozitivno.«

Širina ponudbe

Široka ponudba je verjetno izjemno zahtevna za obvladovanje dogajanja na trgu in v podjetju. Tudi zato ste se leta 2006 odločili za holding samostojnih podjetij. Klima center Horizont, Naftna družba Horizont in Bioles Horizont. Kakšne so prednosti za podjetje in kakšne za kupca?

»Takrat smo ugotovili, da je treba podjetje ločiti zaradi širine produktov. To zahteva narava dela. Naftna družba in Bioles sta dve povsem trgovski družbi, medtem ko je Klima center družba, ki prodaja tehnično zahtevne produkte. Pri prodaji tehnično zahtevnih produktov je treba najprej narediti celovito ponudbo s svetovanjem in potem ponudbo. Tak izdelek je treba zmontirati in ga potem servisirati. To ni produkt, ki bi ga kupili in nanj pozabili ali v primeru težav šli po drugega v Interspar. To je izdelek, ki ga bo naša stranka uporabljala 10, 15, 20 let. Zato je Klima center povsem drugače organiziran. To je družba, v kateri so zaposleni inženirji različnih poklicev, in ni klasična trgovska družba. Tudi zato smo se odločili za ločitev. Naredili pa smo tako, da ne dajem prednosti nobenemu izmed obnovljivih virov. To pomeni, da ponujamo vse obnovljive vire, da kupec dobi dodatno zaupanje in se znebi strahu, da mi nečemu dajemo prednost samo zato, da bi prodali izdelek.«

V Klima centru Horizont danes obvladujete vsa področja od klimatizacije do sistemov hlajenja in prezračevanja ter ogrevanja, od klasičnih peči do gretja na sončno energijo, biomaso in toplotne črpalke.

»Skoraj tako. Obvladujemo toplotne črpalke, peči na pelete, solarne sisteme, prezračevanje, klimatske naprave, kogeneracijo in pa sevalne sisteme, ki so namenjeni večjim objektom.«

Vsak posameznik ima svoje potrebe, kakšen pa je danes trend v celovitem sistemu klimatizacije? Kakšen je dejanski in kakšen naj bi bil najbolj racionalen? V smislu investicije, porabe in amortizacije. Hitre, počasne...

»To je vprašanje, na katero skoraj ne morem odgovoriti, ker je zelo odvisno od primera do primera. Ne moremo podati pavšalnega odgovora. Kakšen je objekt, kakšne so možnosti vgradnje, želje... In še bi lahko našteval številne pomembne dejavnike. Ravno zaradi njih je treba pristopiti k odločitvi celovito in z veliko mero strokovnosti ter poznavanja rešitev in ponudbe. In tu je naša širina ponudbe gotovo velika prednost.«

Kogeneracija

horizont2.jpg

Omenili ste kogeneracijo. V bistvu je to pridobivanje električne energije ob toplotni. Ali je to perspektiven sistem?

»Kogeneracija ali soproizvodnja električne in toplotne energije je v Sloveniji trenutno najhitreje vračljiva investicija na področju obnovljivih virov energije. Ker se ob pravilnem dimenzioniranju povrne že v treh letih, kar je v primerjavi z na primer fotovoltaiko, kjer je povračilna doba osem ali več let, izjemno hitro. Je pa ob tem treba povedati, da je to bolj primerno za objekte, ki potrebujejo toploto dalj časa v letu. Na primer domovi za starostnike, bolnišnice, hoteli, industrija, ki potrebuje veliko toplote, bioplinarne in podobni objekti. V Sloveniji so se do sedaj vgrajevali le veliki kogeneratorji velikosti enega megavata in več, sedaj pa se bolj prebujajo tudi investitorji različnih hotelov in domov za starostnike ter podobnih večjih objektov, kjer govorimo o manjših kogeneracijah od 50 do 500 kilovatov.«

V svojem prodajnem programu imate še vedno tudi premog, ki očitno še ni pozabljen. Kaj je pomembno pri ekološkem kurjenju in nasploh uporabi trdih kuriv ter biolesne mase?

Premog se močno umika iz individualnih kurišč, v veliki meri ga nadomeščajo drva, peleti in seveda toplotne črpalke. Pri ekološkem kurjenju sta pomembna predvsem kakovost kurilne naprave in, kar velikokrat pozabljamo, ozaveščen uporabnik, ki kuri.«

Kakovost kurilne naprave je po nekaterih ugotovitvah rakava rana mnogih slovenskih domov. So predimenzionirane, zastarele...

»To drži, moramo pa se zavedati, da je slovenski potrošnik že zelo ozaveščen in se ljudje zelo zanimajo za te stvari ter razmišljajo o zamenjavi starih peči in se pospešeno odločajo za to. Ob kurilnih napravah pa seveda moramo govoriti tudi o celotni toplotni izolaciji stavb in celovitem pristopu. Ob tem ne smemo pozabiti niti na Eko sklad, ki za številne naprave, toplotne črpalke, peči na biomaso, solarne sisteme tudi daje nepovratna sredstva.«

Je vaša biolesna masa slovenskega porekla?

»Da. Slovenskega in deloma porekla iz držav nekdanje Jugoslavije.«

Zastopnik za Evropo

Vaše podjetje je navzoče v večini držav bivše Jugoslavije in tudi Evropske unije. S katerimi programi?

»Naše podjetje je zastopnik Coolvexa za vso Evropo in tako smo navzoči v 12 državah Evropske unije z vsemi produkti za ogrevanje in hlajenje. Če pa govoriva o lesni biomasi, izvažamo pelete na trge Nemčije, Avstrije in Italije, ki so naši ključni trgi, s tem, da jih dobavljamo tudi velikim tujim in slovenskim trgovskim mrežam. Nekaj ogrevalnih in hladilnih naprav izvozimo tudi na druge trge, prioriteta pa so zahodni trgi.«

V preteklosti ste imeli zanimive akcije. Sadili ste drevesa, na Črnivcu je bil boter vašega drevesa celo Al Gore, številne so akcije, namenjene končnemu uporabniku… Kaj pripravljate za prihodnost?

»Na Černivcu smo posadili 10.000 dreves skupaj z našimi kupci, ki so postali botri dreves. Podobno kot je postal Al Gore boter prvega drevesa, je deset tisoč kupcev kurilnega olja O. K. in lesne biomase prevzelo botrstvo posameznih dreves. S tem aktivno prispevamo k ohranjanju okolja in izobraževanju ter ozaveščanju naših kupcev. V to naš marketinški oddelek vlaga veliko naporov in je dejansko uspešen. V prihodnosti se pustimo presenetiti, pripravljamo pa nekaj na okoljskem področju.«

V Horizontu so danes štiri samostojna podjetja, kot četrto je Bravo Yachting. Od kod povezava Horizonta in navtike?

»To je povezano z mojo ljubeznijo do morja in seveda tudi s tržno zanimivim področjem. Veste, vedno in povsod, v vseh štirih podjetjih, se držimo načela – zadovoljni kupec. In v teh dveh besedah je zajeta vsa naša filozofija ter v bistvu tudi delo. Morda še to: vse svoje obljube smo izpolnjevali včeraj, jih danes in jih bomo jutri.«