Odgovor: Zakon izrecno določa, da je zavarovalnica dolžna povrniti škodo, nastalo po naključju ali po krivdi zavarovalca, zavarovanca ali zavarovalnega upravičenca, razen če je glede določene škode takšna njena odgovornost v zavarovalni pogodbi izrecno izključena. Zavarovalnica prav tako ne more odgovarjati za škodo, ki jo zgoraj omenjene osebe povzročijo namenoma, določilo v polici, po katerem naj bi bila zavarovalnica odgovorna tudi v tem primeru, pa je nično. Iz zgoraj zapisanega lahko sklepamo, da bi morala zavarovalnica načelno odgovarjati tudi v primeru, če je škoda nastala po krivdi zavarovalca. Problem pa je v tem, da ima zavarovalnica diskrecijsko pravico, da svojo odgovornost v takih primerih s pogodbo izrecno izključi, kar pomeni, da boste odgovor na svoje vprašanje lahko našli v pogodbi, ki ste jo podpisali z zavarovalnico. Dodal bi še to, da je tudi vaša krivda v konkretnem primeru precej vprašljiva.

Vprašanje: Tudi pri nas so pred kratkim vlomili v stanovanjsko hišo. Situacija je bila še posebno nenavadna, ker je bila med vlomom v hiši družinska prijateljica s psom, ki ga je naščuvala zoper tatove. Vlomilci so sicer uspeli pobegnili. Kasneje se je izkazalo, da je pes med svojo »misijo« razbil še nekaj steklenine in dragoceno vazo. Zdaj nas pa zanima, ali nam mora zavarovalnica povrniti tudi to škodo, ki jo je povzročil pes.

Odgovor: V zakonu obstaja generalna klavzula, ki pravi, da je zavarovanec dolžan storiti predpisane, dogovorjene in vse druge ukrepe, ki so potrebni za to, da se prepreči nastanek zavarovalnega primera. Če zavarovalni primer nastane, pa mora ukreniti vse, kar je v njegovih močeh, da omeji škodljive posledice. Kot lahko razberem iz vašega pisma, ste vi oziroma družinska prijateljica storila prav to. Zato vam je v vašem primeru zavarovalnica dolžna povrniti vse stroške, izgube in drugo škodo, povzročeno z razumnim poskusom, da bi se odvrnila neposredna nevarnost za nastanek zavarovalnega primera (vlomne tatvine), in s poskusom, da bi se omejile škodljive posledice te tatvine − tudi tedaj, če so bili ti poskusi neuspešni.

mag. Boštjan J. Turk