Poleg tega, da je biomasa občutno cenejša in obnovljiva, je njena prednost tudi v tem, da ne onesnažuje zraka, saj je količina ogljikovega dioksida pri razgradnji enaka tisti, ki jo absorbira rastlina med svojo rastjo. Eden izmed najboljših in stroškovno najbolj učinkovitih primerov uporabe biomase je v ogrevalnih sistemih.

Trikrat cenejše kot ogrevanje s kurilnim oljem

peleti.jpg

V Evropi in v svetu postaja ogrevanje s peleti – manjvredno lesno maso in odpadki lesne industrije - vedno bolj priljubljeno. S posebnimi kotli in pečmi z visokim učinkom je ogrevanje s peleti trikrat cenejše od ogrevanja s kurilnim oljem.

Sistem ogrevanja z lesno biomaso deluje tako, da kotel segreje vodo v posebnem zabojniku, ki podobno kot termovka ohranja toploto. Segreto vodo lahko uporabimo za umivanje, pranje ali ogrevanje. Kotel se v povprečju polni dvakrat dnevno, z vgradnjo posebnega sprejemnika pa lahko čas polnjenja močno podaljšamo. Sprejemnik akumulira toploto, kadar kotel oddaja več toplote, kot je porabi; ta pa se aktivira, ko se naložena biomasa porabi.

biokotel.jpg

Učinkovito izkoriščeni lesni odpadki

Biomasa je obnovljivi vir energije, ki vključuje drva, veje, lesne odpadke iz gozdov, žagovino, lubje in druge ostanke iz lesa in slame, sončnična stebla, ostanke vinske trte in oljk, koščic češenj ter jabolčnih olupkov, živalskih iztrebkov in smeti, komunalnih in industrijskih odpadkov. Za uporabo v sistemih ogrevanja stanovanjskih hiš in poslovnih zgradb običajno uporabljamo različne izdelke,  pridobljene s predelavo lesa, lesnih ostankov in odpadkov, kot so žagovina, briketi…