Vprašalnik so poslali vsem občinam, nanj pa se jih je odzvalo približno 15 odstotkov. Polovica anketiranih šteje manj kot 3000 prebivalcev, 20 odtsotkov vprašanih občin ima med 3000 in 10.000,  35 odstotkov pa več kot 10000 prebivalcev. Izmed mestnih občin se je odzvala edino občina Celje, vse druge, vključno s prestolnico, pa so  vprašalnik prezrle.

Večinoma brez organiziranega ognjemeta

Tretjina v anketi sodelujočih slovenskih občin je že večino ali celo vse stare žarnice nadomestila z novimi LED-svetili, medtem jih ko druge predvsem zaradi pomanjkanja denarja še niso, a jih nameravajo. Dober odstotek občin se je odločil okrasiti javne površine s pomočjo otroške kreativnosti, saj bodo šole in vrtci prispevali ročno izdelane lampijončke in druge okraske. Občine pa niso naklonjene le  naravi, ampak so v letošnjem letu mislile tudi na živali. Kar 75 odstotkov jih letos ne bo imelo organiziranega ognjemeta, druge pa ga bodo izvedle v povprečni dolžini šest minut.

Večina slovenskih občin je novoletne lučke prižgala v prvem decembrskem tednu in jih bo ugasnila v prvi polovici januarja. Več kot polovica občin ima razsvetljavo prižgano od 8 do 10 ur na dan, le nekaj jih ima manj kot 8 ali več kot 12 ur dnevno. 75 odstotkov občin je odgovorilo, da bodo uporabile manj kot 2500 metrov novoletnih okraskov in da je ta količina enaka lanskoletni, pri 15 odstotkih je večja zaradi dopolnitve starih zalog, pri ostalih 10 ostotkih pa je manjša predvsem zaradi dotrajanih okraskov in varčevanja.

Manj potratne kot Ljubljana

Z navedenim okrasjem bo 80 odstotkov vprašanih občin poskrbelo tudi za okrasitev podeželja, druge pa zanj ne skrbijo. Dobrih 60 ostotkov občin, ki so imele podatek o porabi električne energije, so navedle porabo manj kot 10.000 kilovatov, kar je v primerjavi z Ljubljano, ki je lani porabila 26.400 kilovatov, precej manj, manjšo porabo električne energije pa pričakuje le 10 odstotkov vprašanih občin.

Ob vseh teh podatkih o novoletni razsvetljavi je društvo Planet Zemlja zanimala tudi finančna stran decembrskega projekta. 65 odstotkov občin je za celotno izpeljavo novoletnega okraševanja, v katerega je vključeno nakup novih okraskov, montaža in demontaža svetil, poraba električne energije in morebitne prireditve, namenilo manj kot 5.000 evrov, le ena občina bo namenila več kot 20.000 evrov, druge pa manj kot 15.000 evrov.