Biodinamika ali biološko-dinamična metoda gospodarjenja je sonaravna metoda kmetovanja, ki upošteva ekološke metode kmetovanja in tudi zakonitosti naravnega gibanja Zemlje in letnih časov. Biološko dinamična metoda pridelovanja hrane dosledno zavrača vsa mineralna gnojila, umetne snovi ter strupe in temelji tudi na delu s kozmičnimi energijami, ki so pomembne za vsa dela, tako na vrtu kot na kmetiji.

Trajna plodnost tal, ekološko ravnotežje in zdrave rastline

Za to najstarejšo ekološko metodo pridelovanja hrane, ki jo je leta 1924 utemeljil Rudolf Steiner – filozof, znanstvenik in mistik - so značilni ohranjanje trajne plodnosti tal, ekološko ravnotežje in zdrave, reprodukcije sposobne rastline, ki so vir zdravja. Biološko-dinamično vrtnarjenje ali kmetovanje je neposredno vezano na naravne vplive, ki se časovno spreminjajo (Lunin oziroma setveni priročnik).

pridelek.jpg

Pridelovalci, ki delajo po biološko dinamični metodi in so vključeni v kontrolo pridelave, svojo hrano prodajajo pod blagovno znamko Demeter. To je registrirana mednarodna kolektivna blagovna znamka za ekološke pridelke oziroma živila, ki so pridelana in predelana po biodinamični metodi. Kot članica Demeter International uporablja blagovno znamko Demeter tudi Zveza združenj za biološko-dinamično gospodarjenje (Ajda) Demeter Slovenija, vedno več pa je tudi ekoloških kmetij s certificiranimi izdelki te blagovne znamke.

Začetnica biodinamičnega gospodarjenja pri nas, Meta Vrhunc, je spoznanja o prednostih te metode k nam pripeljala že leta 1985. Šest let kasneje so na Vrzdencu ustanovili prvo društvo Ajda, ki spodbuja in širi zavest o prednostih pridelave hrane po tej metodi, ki daje obilnejši pridelek kot klasično kmetovanje.

Priprava vrta po načelih biodinamike

Osnova biodinamike so ekološko in biodinamično pridelana semena in sadike, kompost za gnojenje, kolobarjenje ter ustrezni čaji in pripravki za zaščito rastlin. Pri kmetovanju po tej metodi ne uporabljajo gensko spremenjenih organizmov, razkuženih semen, umetnih gnojil, pesticidov in drugih kemičnih sredstev, temveč le dinamične pripravke iz sestavin iz mineralnega, rastlinskega in živalskega sveta, o uporabi katerih se lahko poučite na predavanjih, tečajih in delavnicah društva Ajda.

njiva.jpg

Da bi bile rastline zdrave in pridelek dober, nam biodinamično kmetovanje zapoveduje kolobarjenje oziroma menjanje kultur na določeni gredici. Moderno kmetovanje je kolobarjenje, ki je pomembno predvsem zato, da se zemlja ne izčrpa preveč, povsem zanemarilo. Rastline glede na svoje posebne potrebe določene snovi iz zemlje porabijo, druge pa oddajo. Biodinamiki zato uporabljajo tako zaporedje, da si na isti gredici sledijo v zaporedju štirih let korenovke, cvetnice, listnate rastline in plodovke.