Bioplin je izjemno dragocena vrsta zelene energije, še posebno pa na kmetijskih območjih, kjer ga je resnično na pretek. Tako lahko učinkovito porabimo odpadne materiale, pridobimo pa izjemno čisto obnovljivo energijo, ki je za povrh niti ni težko proizvajati.

Iz česa ga pridobivamo?

Bioplin nastane z razpadom organske snovi: denimo gnoja, odplak ali biomase. Nastane s procesom naravne fermentacije.

Kako nastane?

Bioplin se proizvaja v velikih zabojnikih, ki so anaerobni, torej nimajo kisika. V takšnem prostoru se pojavijo anaerobne bakterije, ki lahko živijo brez zraka, ter razgradijo snov. Bioplin se nato nabere v zgornjem delu zabojnika. Za takšno pridelovanje bioplina potrebujemo samo še vodo; prav tako pa se lahko odločimo za proizvajanje večjih količin za prodajo ali pa manjših za osebno uporabo. 

greenfinch_digesters.jpg

Kje ga lahko uporabimo?

Z bioplinom lahko enostavno osvetlimo prostore, kuhamo ter polnimo generatorje oziroma proizvajamo elektriko.