Osnove obnašanja izhajajo iz otroštva in ostanejo z nami vse življenje. Prav zato otroke že od najnežnejših let vzgajate, da bodo vzdrževali higieno, varčevali z vodo, počistili za seboj…

umivanje.jpg

Vaš otrok dan verjetno začne na stranišču, nato si umije roke, se očisti, opere zobe, se počeše in tako naprej. Ob koncu dneva je na vrsti prhanje in ponovno pranje zob, med večerno in jutranjo rutino pa je še nekaj obiskov stranišča, ki mu sledi umivanje rok. Tako naj bi bilo v optimalnih razmerah.

Motivirajte otroka

unalepke.jpg

Če otrok zna brati, lahko v kopalnico nalepite listke z nalogami, ki jih mora opraviti. Tako vidi, kaj vse mora postoriti in bo naloge težje pozabil. Za nagrado lahko naredite ploščico, na katero z otrokom po opravljenih dožnostih zarišeta križec, na vsakih deset, dvajset ali trideset križcev pa naj sledi manjša nagrada.

Otroci imajo zelo močan vizualni spomin, zato jim takšen način vodenja zelo ustreza. Vendar se morate te rutine tudi sami držati. Vztrajajte nekaj tednov (kasneje preverjanje ne bo več potrebno) ter bodite otroku dober vzor.

Spoštujte pravila tudi sami

uzobi.jpg

Vedite, da vas otroci opazujejo in posnemajo vaš ritem. Seveda pa naj rutina postane zabava. Med kopanjema ali čiščenjem zob naredite zabavo, poslušajte glasbo ter otroka naučite, da si pere zobe toliko časa, dokler ni konec pesmice. V rutino pa počasi dodajte tudi čiščenje za saboj. Tudi takrat je najbolje, da napišete listke:

* pokrov straniščne školjke naj bo zaprt,
* umij si roke, ko greš na stranišče,
* spusti vodo v školjko,
* obriši pomočeno straniščno desko,
* operi si roke.

Otroku pa pokažite tudi, kako se po končanem pranju zob umije umivalnik. Postavite tja krpo ali gobico, ki jo bo otrok lahko uporabljal za čiščenje. Tako boste imeli čisto in dišečo kopalnico in sami manj dela; otrok pa bo vam bo kasneje hvaležen za navade, ki ste mu jih privzgojili  že v najzgodnejšem obdobju.