S tem načrtom Evropska unija spodbuja energijsko učinkovite rešitve v naših domovih, saj naj bi do leta 2020 tako zmanjšali izpuste ogljika v ozračje za kar 29 odstotkov. Energijska učinkovitost tako postaja vedno pomembnejša tudi pri prodaji nepremičnin.

Varčna novogradnja

Opaziti je trend gradnje novih hiš in stanovanj, ki imajo velik poudarek na energijskih prihrankih. Namesto včasih priljubljenih razkošnih hiš z visokimi stropi, več spalnicami in ogromnim preddverjem danes gradijo manjše, skrbno premišljene domove, ki imajo dobro izolacijo, programske termostate za uravnavanje temperature ter  energijsko učinkovite naprave in razsvetljavo.

back_of_house_under_construction.jpg

Starejše nepremičnine

Tako lahko pričakujemo, da bo prodaja starejših domov, ki jih je na trgu sicer največ, vendar so mnogo manj energijsko varčni kot novogradnje, začela upadati. Seveda lahko to spremenite, če tudi starejši dom posodobite z energijsko varčnimi napravami, saj boste s tem krepko zvišali tudi prodajno ceno.

energy_saving_tips.JPG

Kaj kupci iščejo?

V raziskavi časopisa Better Homes and Gardens so ugotovili, da kupci nepremičnin čedalje več gledajo na energijsko varčnost. 76 odstotkov vprašanih je razkrilo, da jih pri iskanju idealnega doma najprej zanima, če ima sisteme za učinkovito ogrevanje, hlajenje in prezračevanje prostorov. Slabih 80 odstotkov jih najprej zahteva energijsko učinkovite gospodinjske naprave, 66 odstotkov energijsko varčno oblikovanje in postavitev hiše, 65 odstotkov pa daje poudarek varčni oziroma naravni razsvetljavo.