Odgovor: Predvsem morava najprej ugotoviti, za kakšne vrste napak sploh gre. Pri jamčenju za napake je namreč treba ločevati med očitnimi in skritimi napakami, ta razlika pa je pomembna predvsem za presojo časa, v katerem lahko napake še grajate. Nekatere izmed napak, ki jih omenjate, so namreč že po naravi stvari očitne napake (odpadanje ometa, slabo vzdrževana vrata in ključavnica na vratih) – na te ste prodajalca dolžni opozoriti nemudoma oziroma takoj, ko je to po normalnem teku stvari mogoče. Nekoliko drugače je pri skritih napakah – te lahko grajate tudi kasneje, in sicer takrat, ko se te pokažejo, oziroma najkasneje v roku osmih dni od tedaj, ko ste napake opazili, toda ne kasneje kot v šestih mesecih od tedaj, ko vam je bila garaža izročena. Po zakonu lahko v primeru, če se izkaže, da je res šlo za napake, od prodajalca zahtevate tudi znižanje kupnine. Predlagam vam, da predlog o znižanju kupnine v višini 1500 evrov naslovite na prodajalca in počakate, kako bo na ta predlog reagiral. Razmislite lahko tudi o angažmaju izvajalca, ki bo ocenil, za koliko lahko zgornje napake zmanjšajo vrednost kupljene garaže.

Vprašanje: Pred šestimi leti smo se na naši hiši odločili zamenjati kritino. Najeli smo krovce, s katerimi smo se hkrati dogovorili, da nam kritino kupijo po ugodni ceni. Zdaj smo ugotovili, da nam streha očitno pušča. Zanima nas, kakšne pravne možnosti imamo – ali lahko na kritini uveljavljamo garancijo? Ali so morda že potekli roki za uveljavljanje garancije?

Odgovor: Garancijo lahko seveda uveljavljate, in sicer tako po zakonu o varstvu potrošnikov kot tudi po obligacijskem zakoniku, ves čas trajanja garancijskega roka. Dolžino garancijskega roka lahko preverite na garancijskem listu, predvidevam pa, da ta še ni potekel, saj dajejo proizvajalci kritin za svoje izdelke po navadi precej dolge garancije, tudi 40 let in več. Garancija pomeni, da lahko tako od prodajalca kot tudi od proizvajalca zahtevate, da vam v primeru ugotovljenih napak sporno kritino zamenja. Koristno je vedeti, da lahko poleg zahtevka za zamenjavo slabega materiala od prodajalca oziroma od proizvajalca zahtevate tudi, da vam povrne škodo, in sicer za tisto obdobje, ko kritine niste mogli uporabljati, in to od trenutka, ko ste zahtevali zamenjavo kritine, pa do njene izvršitve. Tudi neodvisno od garancije pa lahko od prodajalca zahtevate, naj vam kritino zamenja, in sicer iz naslova njegove odgovornosti za stvarne napake.

Mag. Boštjan J. Turk