Manjša poraba energije in manjši izpusti v zrak

Učitelj lahko na preprost način nadzira vzdušje v učilnici in s pomočjo razsvetljave vpliva na pripravljenost učencev na delovne naloge. Izbira lahko med štirimi možnostmi: običajna za redne, vsakodnevne aktivnosti in učne ure, energična za začetek dneva ali po malici, ko raven energije učencev upade, osredotočena za čas, ko učenci potrebujejo večjo zbranost (testi, naloge) ter umirjena, ko želi ustvariti sproščujoče in umirjeno okolje. Pri vsaki možnosti se svetloba spreminja po intenziteti in toplosti ozirona hladnosti barve, saj so raziskave pokazale, da osvetlitev ravno s temi parametri pomembno vpliva na produktivnost in koncentracijo učencev.

Sistem razsvetljave SchoolVision je šoli podarilo podjetje Philips Slovenija, v učilnico pa ga je brezplačno vgradila ekipa strokovnjakov Elektra Počivavšek. Glede na dejstvo, da je pri sedanji razsvetljavi Vegove bila uporabljena relativno zastarela tehnologija, pomeni sistem SchoolVision tudi visoke prihranke pri porabi električne energije. Ker je poraba sistema SchoolVision kar za 75 odstotkov manjša od stare razsvetljave, bo šola na ta račun samo v tej učilnici privarčevala okoli 500 evrov na leto. Za okolje pa to pomeni kar dve toni manjše izpuste ogljikovega dioksida na leto.

schoolvision_1.jpg

Dinamična razsvetljava in ritem dnevne svetlobe

Prav naravne zakonitosti dnevne svetlobe so znanstvena osnova, na podlagi katere je Philips začel razvijati tako imenovano dinamično razsvetljavo.
Ljudje smo podvrženi ritmu dnevne svetlobe. Sonce kot naš naravni vir svetlobe med dnevom s spremembo barvne temperature ter jakosti svetlobe skrbi, da se naše telo biološko odziva delu dneva primerno. Zjutraj je jakost svetlobe sonca visoka, barvna temperatura je višja, svetloba pa je hladnejše, modrikaste barve. Bolj ko se dan približuje večeru, nižja je jakost svetlobe, medtem ko je barvna temperatura nižja, svetloba pa je toplejša, rumenkaste barve.

Te spremembe naravne svetlobe so tudi razlog za biološke spremembe v človeškem organizmu. Pod vplivom jutranje, hladnejše svetlobe višje jakosti se poveča nivo hormona kortizola, ki aktivira naše telo. Ljudje smo aktivni, polni energije. Koncentracija je na visokem nivoju in lahko opravljamo zahtevnejše naloge. Nasprotno pa večerna toplejša svetloba nižje jakosti povečuje nivo hormona melatonina, ki ga ljudje potrebujemo ob počitku. Značilna reakcija je zaspanost ter nezmožnost koncentracije. Ljudje smo sproščeni in nismo pripravljeni za opravljanje zahtevnejših nalog.