Magister Boris Selan iz agencije za integrirano komuniciranje Informa Echo je na dnevu energetske varčnosti v Celju udeležencem predavanj podrobno razložil, kako bo takšen sistem sploh deloval in zakaj bo pozitiven tako za državo, ki mora v dogovoru z Evropsko unijo zmanjšati svojo porabo energije, kot tudi za državljane, ki bodo tako lahko celo obdržali nekaj več denarja v žepu.

Namestitev delilnikov še letos

Lani je bil namreč v Sloveniji sprejet nov pravilnik o načinu delitve in obračuna stroškov za toploto v stavbah z več posameznimi deli. Predvideva, da bodo etažni lastniki do novembra letos (oziroma še pred začetkom nove ogrevalne sezone) namestili delilnike stroškov za toploto. Ti bodo omogočili, da bo od 60 do 80 odstotkov stroškov ogrevanja prostorov in vode lahko obračunanih po dejanski porabi, preostali del pa bo določen na osnovi deleža ogrevane površine in porabljen za upravljanje in vzdrževanje toplotne infrastrukture kakor tudi za ogrevanje skupnih prostorov – denimo hodnika. V ceni toplote bo upoštevan tudi vpliv različne lege stanovanj.

p_61_5_1.jpg

Nagrajeno okolju prijazno obnašanje

Takšno ureditev plačevanja energije na Zahodu že poznajo in ima več ciljev. Eden je pravična delitev stroškov. Kdor varčuje z energijo, se denimo ne prha predolgo in pozimi nima preveč toplih prostorov, zato bo pač plačal manj. Za svoje okolju prijazno obnašanje bo torej nagrajen. Drugi cilj namestitve delilnikov pa je stanovalce dejansko naučiti, kako pomembno je pravzaprav varčevanje z energijo.

Posamezna gospodinjstva se bodo lahko s spremljanjem porabljene toplote dejansko zavedla svoje potratnosti in jo po svojih močeh poskušala zmanjšati. Predvideni prihranki so kar od 14- do 45-odstotni; dosežemo pa jih tako s spremembo bivalnih navad (denimo z manj zračenja pozimi) kot tudi z investicijskimi ukrepi, kot so prenova toplotne izolacije objekta ali vgraditev oken, ki bolje tesnijo.

Najprej bo treba doseči večinsko soglasje

Pravilnik je del spremenjenega energetskega zakona, kar pa ne pomeni, da bo delilnike dovoljeno vgraditi brez soglasja lastnikov stanovanj. V posameznih objektih bo pravzaprav potrebno doseči večinsko, najmanj 50-odstotno soglasje. Kdor pa delilnika kljub doseženemu večinskemu soglasju še vedno ne bo želel vgraditi, bo preprosto plačeval toploto glede na delež ogrevane površine, ki pa bo pomnožen s kvocientom 1,6, da ne bi bil del prihrankov, ki jih bodo imeli njegovi sostanovalci.