Odgovor: Za škodo, ki nastane, če s stavbe pade nevarno postavljena ali vržena stvar, odgovarja imetnik stavbe oziroma imetnik prostora, iz katerega je stvar padla, pri čemer s pojmom stavbe razumemo vsak objekt, ki je nad površino zemlje in omogoča padec neke stvari, ki povzroči škodo. Pomembno je, da mora biti med škodnim dogodkom (poškodba soseda) in ravnanjem imetnika (postavitev lestve) podana določena vzročna zveza, imetnik stavbe pa bi se lahko izognil odškodninski odgovornosti za poškodbo le, če bi se izkazalo, da je poškodbo povzročila višja sila (denimo potres, neurje ipd.).

Vprašanje: Na sosedovi hiši se je odkrušil del fasade in poškodoval moj zelenjavni vrt. Od soseda sem zahteval, da mi poravna škodo, pa tega ni hotel storiti, češ da dogodka ni mogel preprečiti. Ima prav?

Odgovor: Sosed nima prav. Za škodo, ki nastane s tem, da se poruši ali odpade del zgradbe, je odgovoren imetnik te zgradbe. Ta sicer lahko dokaže, da dogodek ni posledica pomanjkljive kakovosti zgradbe in da je storil vse, da bi odvrnil grozečo nevarnost. Da bi se lahko izognil odgovornosti za dogodek, bi torej moral dokazati, da odkrušena fasada ni posledica pomanjkljive kakovosti gradnje in da dogodka ni mogel predvideti ali preprečiti. Če bi se pri gradnji hiše držal pravil gradnje in bi jo gradil kot dober gospodar, se fasada ne bi mogla kar tako odkrušiti in poškodovati sosedovega zemljišča. Zato bo težko dokazal, da dogodka ni mogel predvideti ali preprečiti.

mag. Boštjan J. Turk